ข่าวทั่วไป

กรมควบคุมโรค สร้างเครือข่ายนักจัดการข้อมูลการระบาดพร้อมกัน 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศเพื่อนบ้าน

สธ. จัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ ดึงเครือข่ายไทยและทั่วโลก แลกเปลี่ยนแนวทาง การเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ในระดับชุมชน – คุมกำเนิดสมัยใหม่

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีธัญญา สนับสนุนการปรับปรุงพื้นผิวจราจร บริเวณทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข ถึงรอบอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม

การศึกษาในประเทศไทย ชี้ อัตราเสียชีวิตส่วนเกิน (excess death) ช่วงการระบาดโควิดจำนวนไม่มาก เป็นผลจากการที่พี่น้องประชาชนร่วมมือกันรับวัคซีนเกิน 80% ย้ำฉีดวัคซีนลดการป่วยตายจากโควิดชัดเจน

ท่องเที่ยว

วาไรตี้

เกษตร/สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม