ข่าวทั่วไป

กรมควบคุมโรค จัดงานเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคฯ ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบกรอบนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ บริหารจัดการโรคโควิด 19 สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”
ฉบับที่ 30/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 32 (วันที่ 7 – 13 ส.ค. 65)

กรมสุขภาพจิต แนะคนใกล้ชิดใช้หลัก 3 ส. สอดส่อง ใส่ใจรับฟัง พร้อมส่งต่อดูแลใจ เพื่อช่วยเหลือผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว

ท่องเที่ยว

วาไรตี้

เกษตร/สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม