อนุทิน เปิดมหกรรม “สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง” หวังให้คนอ่างทองสุขภาพดี

แชร์ข่าวนี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรม “สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง” เพิ่มบทบาทเป็น อสม.หมอประจำบ้าน นำนโยบายสุขภาพสู่ประชาชน เป็นต้นแบบสุขภาพดี

วันนี้ (23 มกราคม 2563) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรม “สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง” โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหารส่วนกลางและเขตสุขภาพที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกอำเภอ จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน

นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนายกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เป็นฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข นำนโยบายสุขภาพสู่ประชาชนเกิดเป็นรูปธรรม เช่น เป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพดี เน้นการสร้างสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารถูกสุขลักษณะ ลด หวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ เป็นการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”

อสม. ถือเป็นกำลังสำคัญในการดูแลด้านสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิด มีความเสียสละอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบสวัสดิการและเพิ่มหลักประกันความมั่นคงให้กับ อสม.และครอบครัว โดยปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรักษาพยาบาลให้ อสม.ทุกคน ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษฟรี  ส่วนบุคคลในครอบครัว อสม. เรียกเก็บเพียง 50% ของอัตราที่กำหนด นอกจากการรักษาพยาบาลแล้ว ได้มีการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (ฌกส.อสม.)       เพื่อช่วยเหลือ อสม.และครอบครัวเมื่อ อสม.เสียชีวิต

“การลงพื้นที่ในวันนี้ทำให้เห็นพลังสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ของ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอสม.จังหวัดอ่างทอง ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ที่ช่วยกันดูแลสุขภาพชาวอ่างทองให้มีสุขภาพที่ดี และพร้อมเป็นต้นแบบในการส่งเสริมออกกำลังกาย” อนุทินกล่าว

ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมจัดมหกรรม “สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง” ภายใต้ธีมงานในรูปแบบแสดงพลังอันแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ (Grand and Powerful) ของชาวอสม.จังหวัดอ่างทอง มุ่งหวังให้ อสม. เป็นแกนนำเครือข่ายจัดการปัญหาสุขภาพในครอบครัว ชุมชน เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่ ส่งเสริมสุขภาพ ลดโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทย สมุนไพร เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ได้จัดให้ความรู้กับอสม.ในเรื่องการป้องกันการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ สุขภาพจิตไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ทางเลือก การใช้แอพพลิเคชั่นในการทดสอบความปลอดภัยอาหารและเครื่องสำอาง ส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และกิจกรรมปล่อยคาราวานหน้าบ้านน่ามองร่วมกันสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ 7 อำเภอ

 

 **************************************  23 มกราคม 2563


แชร์ข่าวนี้