รมช.สาธิตมอบของขวัญ ผู้พิการเข้าถึงศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว ทั่วประเทศ

แชร์ข่าวนี้

         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบของขวัญให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการด้านสุขภาพจุดเดียว “ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ” พร้อมเปิดงาน Open house “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” ต้นแบบบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟู สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดบ้านสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ต้นแบบการให้บริการดูแลผู้ป่วยและคนพิการ และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการด้านสุขภาพแบบครอบคลุมในจุดเดียวลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการเปิด “ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ” ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ จะเป็นต้นแบบการให้บริการคนพิการในโรงพยาบาล ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจประเมิน การออกบัตรคนพิการ การเปลี่ยนสิทธิและรับบริการทั้งด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม ให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานส่งต่อในการฟื้นฟูทางการแพทย์และสังคม โดยเตรียมขยายให้ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ และโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์อีก 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตน์ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนี และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สำหรับการจัดกิจกรรม Open house เปิดบ้าน “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันเฉพาะทางที่เป็นต้นแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ด้วยทีมสหวิชาชีพ อาทิ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ให้การดูแลผู้ป่วยผู้พิการต่อเนื่อง ลดความพิการ สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและดำรงชีวิตในสังคมได้ รวมถึงเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยในปี 2563 จะขยายให้โรงพยาบาลชุมชน สามารถให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *