5 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมืองานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหา/จำเลยคดียาเสพติด

แชร์ข่าวนี้

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ลงนามความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดในระบบศาล

          วันนี้ (30 มกราคม 2563) ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดในระบบศาล กับสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

          นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม เน้นการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน เพื่อลดระดับของปัญหายาเสพติดโดยเร็ว โดยเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือคดีที่มีโทษไม่ร้ายแรง เพื่อลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำ และสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่ผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

          นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการในคลินิก พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรศาล และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม พัฒนาระบบส่งต่อการเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลในสังกัด และเสริมสร้างเครือข่ายการให้บริการในการเชื่อมโยงการดูแลอย่างทั่วถึง


 

 


แชร์ข่าวนี้