รมช.สาธิต มอบรางวัลประกวดการใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์

แชร์ข่าวนี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 ให้กับหน่วยบริการสุขภาพและชมรม อสม. ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก

วันนี้ (31 มกราคม 2563) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น  กรุงเทพมหานคร ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส มอบรางวัลโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3” ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นอสม.หมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชน เพื่อลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ได้ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ซึ่งเป็นสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเชิงรุก และสามารถเข้าถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเพื่อเสริมขวัญกำลังใจ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการเสียสละอุทิศตน ในปีนี้ได้จัดการประกวดการใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เป็นปีที่ 3 มีหน่วยบริการสุขภาพและชมรม อสม. ได้รับโล่ประกาศนียบัตรจำนวน 123 แห่ง แบ่งเป็นรางวัลดีเด่นระดับประเทศ 10 แห่ง รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 82 แห่ง และรางวัลดาวรุ่ง จำนวน 31 แห่ง

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ รพ.สต. สามารถสมัครใช้งานได้โดยแจ้งความจำนงใช้งานผ่าน www.ais.co.th/aorsormor หรือ คิวอาร์โค้ด ในส่วนของอสม. สามารถแจ้งความประสงค์ได้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน

ที่มา – กระทรวงสาธารณสุข


แชร์ข่าวนี้