อนุทิน ประชุม คกก. โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ รับมือโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

แชร์ข่าวนี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับมือสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันนี้ (31 มกราคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรณสุข ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้บริหารกว่า 30 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายอนุทินกล่าวว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ได้มีบัญชาให้ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกกระทรวงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายหลักคือการป้องกันชีวิตและสุขภาพของคนไทยให้มีความปลอดภัยสูงสุด ในวันนี้ ได้ร่วมกันพิจารณามาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคปอดติดเชื้อปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มอาทิ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกัน ควบคุมโรค ด้านการวิจัยพัฒนา การเฝ้าระวังควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และป้องกันการเสียชีวิต ด้านการสื่อสารความเสี่ยง ตอบโต้ข่าวเท็จ รวมทั้งด้านการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

“ขอให้มั่นใจในการดำเนินการของรัฐบาล ซึ่งได้เตรียมสถานพยาบาลพร้อมให้การดูแลผู้ป่วย ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน และกองทัพ พร้อมให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านทั่วประเทศ ช่วยเฝ้าระวังผู้ป่วยในชุมชน รวมทั้งขอความร่วมมือไปยังบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ บริษัทยาต่างๆ ผลิต และสำรองอุปกรณ์จำเป็นในการป้องกันการติดเชื้อทุกชนิดให้เพียงพอ”  นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวต่อว่า รัฐบาลจะสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ ความเป็นจริงที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ไม่มีการปกปิดข้อมูล มีการแถลงข่าว 3 ระดับ คือ ระดับรัฐบาล โดยจะแต่งตั้งโฆษกประจำคณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้ให้ข้อมูลทุกครั้งหลังการประชุม ระดับปฏิบัติการในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้แทน และระดับทั่วไป รายงานสถานการณ์ประจำวัน โดยโฆษกกระทรวงสาธารณสุข และได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารเพียงจุดเดียว ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ที่สุด และนำไปใช้อ้างอิงได้ สำหรับกรณีที่มีข่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง สร้างความสับสน ตื่นตระหนกให้กับประชาชน ได้ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับกุมผู้โพสต์ ผู้แชร์ มาดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

ส่วนการไปรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่น รัฐบาลได้ประสานงานกับทางการจีนมาโดยตลอด และได้เตรียมทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสายการบินแอร์เอเชียซึ่งมีเส้นทางบินตรง พร้อมเดินทางทันทีที่ได้รับอนุญาต

 


แชร์ข่าวนี้