รายงานข่าวกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( Novel Coronavirus;2019-nCoV) ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

Novel Coronavirus;2019-nCoV)  

ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

 

1.สถานการณ์ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 08.00 น.         

1. รายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อขณะนี้นอนในโรงพยาบาล 11 ราย กลับบ้านแล้ว 8 ราย รวมสะสม 19 ราย

          2. มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 382 ราย คัดกรองจากสนามบิน 40 ราย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 342 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 71 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 311 ราย โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายใหม่ 38 ราย

3. สถานการณ์ทั่วโลกใน 25 ประเทศ ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 11,945 ราย ส่วนประเทศจีน ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วย 11,791 ราย เสียชีวิต 259 ราย

4. ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์จะดีขึ้นด้วยความร่วมมือจากประชาชน อย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง “เช็คก่อนแชร์” งดแชร์ข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อออนไลน์ และมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแพร่หลาย เกิดความตระหนก และมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/และ Line@/เฟสบุ๊ค: รู้กันทันโรค,Coronavirus2019, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสามารถตรวจสอบข่าวลวงได้ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม www.antifakenewscenter.com

 

2. สธ. เผยข่าวดี ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อหายดี กลับบ้านได้เพิ่ม 1 ราย พร้อมรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่น

          กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หายดี กลับบ้านได้เพิ่มอีก 1 ราย เตรียมพร้อมรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่น ในสนามบินยังคงคัดกรองเข้ม แนะประชาชนประเมินความเสี่ยงตนเอง ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย

          นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ได้รับข่าวดี ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หายดี กลับบ้านได้เพิ่มอีก 1 ราย เป็นคนจีน  ที่เหลืออาการดีขึ้น ไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม  กระทรวงสาธารณสุขยังคงมาตรการคัดกรองเข้มในท่าอากาศยานนานาชาติทุกแห่ง ผู้โดยสารที่มาจากพื้นที่ระบาดทุกคนจะต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งเครื่องระบบอินฟราเรด (Infrared Thermo Scan) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองช่วยสังเกตอาการ พร้อมแจกคำแนะนำสุขภาพ (health beware card)

          นายแพทย์โสภณกล่าวต่อว่า ในการเตรียมความพร้อมรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่น ประเทศจีน วันนี้จะมีการประชุมร่วมกับกรมการกงสุล ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อเตรียมพร้อมและให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขจะรับผิดชอบดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ทุกคน และเจ้าหน้าที่สายการบิน ที่เดินทางไปรับ รวมทั้งคนไทยที่จะเดินทางกลับจากอู่ฮั่น  ด้วยมาตรการคัดกรอง ระบบป้องกันควบคุมโรคตามมาตรฐานสูงสุด  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนมีความปลอดภัย กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

“เราเตรียมพร้อมทีมแพทย์ไทย มีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ และการป้องกันควบคุมโรค ให้การดูแลตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คนไทยที่เดินทางกลับมีความปลอดภัยสูงสุด และประชาชนในประเทศต้องปลอดภัยด้วย” นายแพทย์โสภณกล่าว

          ขอแนะนำให้ประชาชนประเมินความเสี่ยงตนเอง กลุ่มที่เสี่ยงต่ำ คือผู้อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน ให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ให้หมั่นล้างมือ  กลุ่มที่เสี่ยงปานกลางถึงสูง คือ ผู้ที่ทำงานสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ปิด เช่น ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” อย่างเคร่งครัด สอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

3. ผลการดำเนินงานที่ด่านควบคุมโรค

            –  จากการตรวจคัดกรอง 5 สนามบิน ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ ได้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ สะสมตั้งแต่วันที่ 3 – 25 มกราคม 2563 จำนวน 137 เที่ยวบิน จำนวน 21,522 คน วันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คัดกรองผู้โดยสารสายการบิน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 173 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรอง จำนวน 9,340 ราย ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ด่าน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง

         – นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับแจกคำแนะนำสุขภาพ (health beware card) จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค

 

4.ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ย้ำเตือนประชาชนหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” อย่างเคร่งครัด

    

 


แชร์ข่าวนี้