ดร.สาธิต เปิดศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครท่าฉลอม

แชร์ข่าวนี้

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครท่าฉลอม สาขาโรงพยาบาลสมุทรสาคร ลดรอคอย ลดการส่งต่อนอกเขตสุขภาพที่ 5 ให้บริการผู้ป่วยนอก 5 วันต่อสัปดาห์ 20-30 รายต่อวัน และรังสีรักษา 30-40 รายต่อวัน

          วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2563) ที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครท่าฉลอม สาขาโรงพยาบาลสมุทรสาคร

          ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดพัฒนาศักยภาพของการดูแลรักษาโรคมะเร็ง ให้ก้าวหน้าทันสมัยรองรับอุบัติการณ์และสถานการณ์ของโรค ซึ่งมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประเทศ แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้กว่า 67,000 คน หรือเฉลี่ย 8 คนต่อชั่วโมง สำหรับเขตสุขภาพที่ 5 มีผู้ป่วยมะเร็ง 16,850 ราย ต้องส่งต่อรักษานอกเขตถึง 6,329 ราย โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยมะเร็ง 1,792 ราย และส่งต่อรักษานอกเขต 756 คน เนื่องจากมีโรงพยาบาลสมุทรสาครเพียงแห่งเดียวที่สามารถให้บริการรักษาโรคมะเร็งด้วยการฉายรังสี  จึงได้พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งครบวงจรของเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อลดระยะเวลารอคอยการรักษาของผู้ป่วยกลุ่มมะเร็ง และลดการส่งต่อออกนอกเขต เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาแก่ประชาชน

          สำหรับศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ได้รับบริจาคโดยมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม วงเงิน 138.8 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารรังสีรักษา 2 ชั้น มูลค่า 48.8 ล้านบาท และเครื่องมือแพทย์ (เครื่องมือเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน : Linac) มูลค่า 90 ล้านบาท และกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับจำลองการรักษา พร้อมชุดอุปกรณ์และระบบประกอบการจำลองการรักษาแบบ 3 มิติ : CT Simulator มูลค่า 25 ล้านบาท โรงพยาบาลสมุทรสาครจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เบื้องต้น 1.8 ล้านบาท ให้บริการรักษาโรคมะเร็งเบื้องต้นทุกประเภท ยกเว้น มะเร็งปากมดลูก ให้บริการผู้ป่วยนอก 5 วันต่อสัปดาห์ รองรับได้ 20-30 รายต่อวัน และให้บริการรังสีรักษาได้  30-40 รายต่อวัน ในระยะแรกมีบุคลากรจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รพ.รามาธิบดี และหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญร่วมให้บริการ โดยจะส่งผลให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1,792 ราย และต้องส่งออกรักษานอกเขต ถึง 756 คน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มการเข้าถึงการรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ลดระยะเวลาการรอคอย ลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ ประชาชนได้รับการรักษาย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

          นอกจากนี้ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม เป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ให้บริการผู้ป่วยนอก ทั้งด้านการรักษา ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ มีแพทย์ให้บริการประจำและหมุนเวียนแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร ปัจจุบันมีบุคลากร 51 คน และเป็นคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) โดยร่วมกับเทศบาลนครสมุทรสาคร มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำ ผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ  226 ราย


แชร์ข่าวนี้