ประกาศผล…… 6 เยาวชน แชมป์ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ระดับภาคใต้

แชร์ข่าวนี้

                       เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ เวทีการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ระดับภาคใต้ประจำปี 2563  ซึ่งจัดที่ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 10 ระดับภาคใต้ เป็นภาคแรกของการประกวดในปีนี้ มีเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดมาจากทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ จำนวนถึง 139 คน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่จังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชน IDOL อีกครั้ง และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกในปีต่อๆไป สิ่งสำคัญที่อยากฝากกับน้องๆเยาวชนทุกคนคือขอให้ทุกคนได้ตระหนักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงพระราชทานแนวทางและพระราชทานโอกาสดีๆให้กับพวกเรา ที่จะได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเองและโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางที่เหมาะสม ให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดี มีความสามารถ และพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้าเพื่อเป็นต้นแบบ ให้กับเยาวชนคนอื่น ๆ ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจ ในตนเองที่มีวันนี้ วันที่เราได้เป็นตัวแทนของเยาวชนในจังหวัด ที่มีทั้งความดีและความเก่งในตนเองและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

                       นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  ในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการ  TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดขึ้นเพื่อปลุกพลัง สร้างกระแสความต้องการของเยาวชน ที่จะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ มีการกำหนดคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ต้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีจิตอาสา มีบุคลิกภาพดี  มีความสามารถพิเศษ และที่สำคัญคือมีผลการเรียนดีตามนิยามการเป็นคนเก่งและดี  ซึ่งการประกวด แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับประเทศ  การประกวดจะช่วยให้เยาวชนได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง แล้วพัฒนาต่อยอดมีโอกาสเรียนรู้ และฝึกทักษะจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออก การพัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริมความสามารถต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนอื่น ๆ

                       แม้เวทีนี้เป็นเวทีคัดเลือกระดับภาค แต่การมายืน ณ จุดนี้ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกคนต้องผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดมาแล้ว ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดของการเป็นคนเก่งและคนดี ซึ่งควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการคัดเลือกในวันนี้ และขอให้กลับไปเตรียมตัวเข้ารับการพัฒนาตนเองในบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL ในช่วงเดือนเมษายน เป็นเวลา  1 เดือนเต็มต่อไป ซึ่งเป็นธรรมดาของการแข่งขันหรือการประกวดย่อมมีทั้งคนที่ผิดหวังและสมหวัง ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ผิดหวัง ขอให้วันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีในการก้าวต่อไป

                       สำหรับการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10ประจำปี 2563  ระดับภาคใต้ในครั้งนี้         มีเยาวชนที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 139 คน มีเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่ นายชาคริต  เกษศรัทธา จ. สุราษฎร์ธานี , นายรุจน์  มุสิกภูมิ จ.ภูเก็ต , นายนันทิพัทธ์  ไกรทัศน์ จ.ภูเก็ต , น.ส.พิชญ์สินี  แซ่ภู่  จ.ระนอง , น.ส.ทิพย์สุดา  เพชรปานกัน จ.สงขลา และน.ส.กานต์พิชชา  ชนะกุล จ.กระบี่

                       การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่10 ประจำปี 2563 จะมีการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 40 คน เริ่มแห่งแรกที่ภาคใต้ วันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 63 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต, แห่งที่สองที่ภาคกลางและตะวันออกวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 63 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี, แห่งที่สามที่ภาคเหนือ วันเสาร์ที่ 22 ก.พ.63  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล จ.เชียงใหม่, แห่งที่สี่ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 63 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา และแห่งที่ห้า ที่กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 21 มี.ค. 63 ณ ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  ผู้ที่สนใจสมัครในส่วนภูมิภาคติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  โทร. 02-5908106


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น