สธ. ชวนประชาชนร่วม “Big cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”

แชร์ข่าวนี้


          กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” ให้หน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลทุกแห่ง เชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ ฟิตเนส โรงแรม ร้านอาหาร หน่วยราชการ ร่วมรณรงค์สัปดาห์ทำความสะอาดใหญ่ทุกสถานที่พร้อมกันทั่วประเทศ ตัดวงจรแพร่เชื้อโคโรนาไวรัส       

          วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” โดยมีผู้บริหาร จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมทำความสะอาดสถานที่ทำงานทุกกรม และให้สัมภาษณ์ว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย จัด “Big cleaning Week” ทำความสะอาดสถานที่พร้อมกันทั่วประเทศภายใน 2 สัปดาห์นี้ เพื่อตัดวงจรแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 สร้างความรอบรู้ประชาชน ปรับพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ เครื่องมือเครื่องใช้ จุดที่ประชาชนสัมผัสร่วมกัน ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชน ประสานการทำงานจิตอาสา ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ และให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกว่า 1 ล้านคนลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป

          นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า เพื่อให้การขับเคลื่อน Big cleaning Week ไปในทิศทางเดียวกันและ บรรลุผล ในวันนี้ ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดและโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้ความรู้และเชิญชวนทำความสะอาดอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Big cleaning Week ในพื้นที่เป้าหมาย 7 แห่ง พร้อมกันทั่วประเทศ ได้แก่ 1.สถานที่ราชการ/สถานที่ทำงาน 2.ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ คนขับรถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง 3.รถประจำทาง ขสมก./ รถร่วมบริการ/ รถตู้โดยสาร 4.รถไฟฟ้า MRT  BTS และ Airport Rail Link และการรถไฟแห่งประเทศไทย 5.ผู้ประกอบการร้านอาหาร 6.ผู้ประกอบการโรงแรม/ ผู้ประกอบการฟิตเนส และ7.ผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน

          ด้านแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กิจกรรม Big cleaning Week ที่จัดขึ้น จะเน้นในสถานประกอบการ และยานพาหนะสาธารณะที่ให้บริการประชาชน จุดเสี่ยงแพร่เชื้อต่างๆ โดยใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด หรือ 70% แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวหลังมีการให้บริการ เน้นการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่จับบริเวณประตู ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร แฮนด์มอเตอร์ไซค์ เบาะนั่ง ที่เท้าแขน กระจกภายในรถ เป็นต้น ส่วนผู้ประกอบการโรงแรม ฟิสเนส และปั๊มน้ำมัน ให้ทำความสะอาดราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ลูกบิดประตู โต๊ะอาหาร พนักเก้าอี้ ห้องพัก รวมถึงห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมกันนี้ รณรงค์ให้คนขับรถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถร่วมบริการ รถตู้โดยสาร สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อและหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่บ่อยๆ รวมทั้งขอให้สถานที่ประกอบการต่างๆ จัดเตรียมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลไว้บริการด้วย

 


แชร์ข่าวนี้