ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ” เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี

แชร์ข่าวนี้

 

เผยแพร่ประกาศ กำหนดให้ “หน้ากากอนามัย -ใยสังเคราะห์สปันบอนด์ – แอลกอฮอล์ล้างมือ” เป็นสินค้าควบคุม มีผลแล้วใช้บังคับ 1 ปี

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่า ด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม โดยมีใจความว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกำหนดสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศให้สินค้าดังต่อไปนี้เป็นสินค้าควบคุม คือ

1.หน้ากากอนามัย
2.ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
3.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
4.เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่ ลงวันที่ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.พ. 2563 พร้อมลงท้ายประกาศระบุชื่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *