สธ.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวาง 3 มาตรการแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน

แชร์ข่าวนี้

      กระทรวงสาธารณสุขหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด 3 มาตรการแก้ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย เพิ่มกำลังการผลิต จำกัดการซื้อ ไม่กักตุนสินค้า แนะประชาชนใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าป้องกันโรค

         วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังประชุมหารือแนวทางป้องกันปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ว่า จากการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การนำเข้าหน้ากาก ได้แก่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ องค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทที่ผลิต/นำเข้าหน้ากากอนามัย ผลการประชุมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้กำหนดให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมพิเศษและมีมาตรการในการแก้ปัญหาระยะสั้นร่วมกัน 3 ข้อ

           1.เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นร้อยละ 10 – 20 ให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศ 2.จำกัดการซื้อ 1 คนไม่เกิน 10 ชิ้น 3.จำกัดการส่งออก ไม่ให้มีการกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรม หากพบมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พร้อมกันนี้จะมีการสำรวจความต้องการใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมและภาคเอกชนที่ผลิต/จำหน่าย เร่งกระจายหน้ากากอนามัยให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

          นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ในช่วงที่มีสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ขอให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และป้องกันตนเอง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก แนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าก็เพียงพอในการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ สามารถทำใช้เอง หลังใช้ซักให้สะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปากโดยไม่จำเป็น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

           และขอความร่วมมือบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขใช้หน้ากากอนามัยให้เหมาะกับลักษณะงานที่ทำ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั่วไปใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้า ส่วนกลุ่มที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ห้องผ่าตัด หรือหอผู้ป่วยหนักใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการติดต่อของโรค รวมทั้งผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพื่อปัองกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งจะต้องใส่ให้พอดีกับใบหน้า หันด้านที่มีสีออก และให้ด้านที่มีลวดอยู่ด้านบน

          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ได้จัดทำคลิปสอนวิธีการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไว้ใช้เอง โดยใช้ผ้าขนาดประมาณ 7 นิ้วครึ่ง จับจีบตรงกลาง เย็บทบกัน 2 ชั้น และติดยางยืด 2 ข้าง ดูวิธีทำได้ที่  https://youtu.be/sDPGLKnEID0


แชร์ข่าวนี้