รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( Novel Coronavirus;2019-nCoV) ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

แชร์ข่าวนี้

1.สถานการณ์ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 08.00 น.         

          1. ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 22 ราย กลับบ้านแล้ว 10 ราย รวมสะสม 32 ราย

         2. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 679 ราย คัดกรองจากสนามบิน 51 ราย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 628 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 284 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 395 ราย โดยวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายใหม่ 25 ราย

         3. สถานการณ์ทั่วโลกใน 28 ประเทศ ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม– 8 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 34,880 ราย เสียชีวิต 724 ราย ส่วนประเทศจีน พบผู้ป่วย 34,546 ราย เสียชีวิต 722 ราย

          4. ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์จะดีขึ้นด้วยความร่วมมือจากประชาชน อย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง “เช็คก่อนแชร์” งดแชร์ข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อออนไลน์ และมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแพร่หลาย เกิดความตระหนก และมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ และ Line@/เฟซบุ๊ค : รู้กันทันโรค,Coronavirus2019, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประชาชนตรวจสอบข่าวลวงได้ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม www.antifakenewscenter.com

 

2.  สธ. เผยผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่โรงพยาบาลราชวิถีอาการดีขึ้น

         กระทรวงสาธารณสุข เผยไม่มีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพิ่ม ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการดีขึ้น รายที่โรงพยาบาลราชวิถีรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันอีกครั้ง ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคกลุ่มคนไทยกลับบ้าน  5 ราย หายดีแล้ว แพทย์ให้ไปพักสังเกตอาการต่อที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ ย้ำประชาชนกลุ่มเสี่ยง ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ หรือคนทั่วไปที่อยู่ในที่มีคนอยู่จำนวนมาก สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

         นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยรศ.พิเศษ นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกยังคงต้องติดตามใกล้ชิด ในส่วนของประเทศไทย ไม่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม จำนวนผู้ป่วยยืนยัน 32 รายเท่าเดิม ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นผู้ติดเชื้อที่ได้จากการตรวจในผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเพิ่มเติม มีอาการเล็กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคของไทย โดยขณะนี้ หายดีกลับบ้านแล้ว 10 ราย ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 22 ราย ทุกรายอาการดีขึ้น รายที่มีอาการมากรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร อาการทรงตัว แพทย์ให้การดูแลใกล้ชิด ส่วนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีอาการดีขึ้นมากแล้ว รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันอีกครั้ง

         สำหรับกลุ่มคนไทยกลับบ้านที่ฐานทัพเรือสัตหีบ 132 คน ทุกคนอาการปกติ ไม่มีไข้ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่มี 1 รายรักษาตัวในห้องแยกรพ.ชลบุรี อาการทั่วไปปกติ ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 5 รายแยกรักษาตัวที่โรงพยาบาล อาการปกติ ไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลและเฝ้าระวังต่อเนื่องที่อาคารรับรอง โดยในวันนี้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานแถลงความคืบหน้าการดูแลสุขภาพคนไทยกลับบ้าน และลงพื้นที่เยี่ยมคนไทยกลับบ้านที่ฐานทัพเรือสัตหีบ และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่โรงพยาบาลด้วย

          กระทรวงสาธารณสุขยังคงเข้มข้นการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคทุกด่านทั้งทางอากาศ ทางบกที่ด่านชายแดน และท่าเรือ ที่สำคัญคือการให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งเร่งรณรงค์ให้ความรู้ผู้ประกอบการ พนักงานขับรถสาธารณะ ในการทำความสะอาดสถานที่ และจุดสัมผัสเสี่ยงภายในรถ รวมทั้งการให้ความรู้ในการป้องกันโรค ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย เน้นในกลุ่มผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มที่ทำงานในพื้นที่เช่น รถสาธารณะ ผู้ที่ทำงานกับนักท่องเที่ยว พนักงานห้างสรรพสินค้า รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่อยู่ในที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันจำนวนมาก ร่วมกับการล้างมือบ่อยๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันการป่วยและการแพร่กระจายเชื้อได้ รวมทั้งได้ให้เร่งสำรวจปริมาณการใช้หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรค แจ้งมายังศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสำรองไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานของโรงพยาบาลและประชาชนในประเทศ

3. ผลการดำเนินงานที่ด่านควบคุมโรค

         – ตั้งแต่วันที่ 3 – 23 มกราคม 2563 ได้เฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารเที่ยวบินตรงจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 ขยายเพิ่มที่ท่าอากาศยานเชียงราย และตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2563 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ขยายการคัดกรองเป็นทุกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก รวมคัดกรองเที่ยวบินสะสม 616 เที่ยวบิน รวมคัดกรองผู้เดินทางและลูกเรือสะสม 49,812 ราย (ไม่รวมข้อมูลของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังขยายการคัดกรองเป็นทุกเที่ยวบิน) ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ด่าน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง

         -ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 ได้คัดกรองพื้นที่นอกสนามบิน ณ ท่าเรือกรุงเทพมหานคร สะสมรวม 899 ราย และที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ 30 มกราคม 2563 มีผู้ได้รับการคัดกรองสะสมรวม 15,733 ราย

         – นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับแจกคำแนะนำสุขภาพ (health beware card) จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค

4.ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” อย่างเคร่งครัด

  ********************   9 กุมภาพันธ์ 2563


แชร์ข่าวนี้