Open House CCIT 2020 เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อลมหายใจและหัวใจที่แข็งแรง

แชร์ข่าวนี้

สถาบันโรคทรวงอก โดยกรมการแพทย์ จัดกิจกรรม Open House CCIT 2020 ชูเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อลมหายใจและหัวใจที่แข็งแรง (Advanced Technology for Healthy and Beating) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วย นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House CCIT 2020 ชูเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อลมหายใจและหัวใจที่แข็งแรง ว่า สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นสถาบันระดับตติยภูมิ มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือดของประเทศไทย เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2482 จากอดีตจวบจนปัจจุบันมาก กว่า 80ปี สถาบันโรคทรวงอกได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามารักษาผู้ป่วยเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ เพื่อการรักษาที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จนเป็นแหล่งศึกษาดูงานฝึกอบรมของแพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพ ในระดับชาติและนานาชาติมาโดยตลอด จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ดังกล่าว สถาบันโรคทรวงอกจึงได้จัดกิจกรรม Open House CCIT 2020 ขึ้นในหัวข้อ เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อลมหายใจและหัวใจที่แข็งแรง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทราบถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า ภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการวินิจฉัยโรค ร่วมพัฒนาและนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการคัดกรองภาพเอกซเรย์ปอด มีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา อย่างครบวงจรตั้งแต่การวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยวิธีอณูชีววิทยา การรักษา ตลอดจนกำกับติดตามด้วย application Video DOT 2. ด้านการบำบัดรักษา ให้การรักษารอยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบชนิดยุ่งยากซับซ้อนที่มีผนังหลอดเลือดแดงแข็งจากหินปูนสะสมจำนวนมากด้วยเทคโนโลยีหัวกรอกากเพชรความเร็วสูง การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่และการผ่าตัดลิ้นหัวใจและปอดผ่านแผลเล็กเพื่อลดอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัดและผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วกว่าการผ่าตัดเปิดแบบปกติ 3. ด้านการฟื้นฟูและป้องกัน ให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจแบบเป็นระบบครบวงจร ประเมินสมรรถภาพการออกกำลังกายและรักษาผู้ป่วยด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิเคราะห์ความสามารถในการใช้ ออกซิเจน นอกจากนี้สถาบันฯและประชาชนยังมีบริการศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ที่ได้มาตรฐานพร้อมทีมนักนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้บริการแก่บุคลากรในสถาบันฯ และประชาชนทั่วไปด้วย. จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สถาบันโรคทรวงอกยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการผู้ป่วย เพื่อการรักษาที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพิ่มโอกาสและทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิต ลมหายใจและหัวใจที่แข็งแรงตลอดไป

 

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *