อนุทินประชุมทางไกล เข้มการคัดกรอง COVID-19 ทุกด่านในอำเภอแม่สอดไม่พบการระบาด

แชร์ข่าวนี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผ่านระบบวิดีโอ มาตรการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน COVID-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไม่พบการแพร่ระบาด พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ 4 ภาษา ลดความตระหนก

 

          วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผ่านระบบวิดีโอ ร่วมกับนายธนิตพล  ไชยนันทน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีทหาร ตำรวจ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก ด่านแม่สอด 5 ด่าน ได้แก่ 1.ด่านห้วยระอุ2.ด่านท่าอากาศยานแม่สอด  3.จุดข้ามชเวโก๊กโก๋ (ปัจจุบันปิดไม่ให้มีการเดินทางเข้า-ออก) 4.ด่านพรมแดนแม่สอด 5.ด่านข้ามเรือบ่อนคาสิโน ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ด่านท่าข้าม 23 (ด่านโก๊กโก๋)

          นายแพทย์พิศิษฐ์ให้สัมภาษณ์ว่า จังหวัดตาก ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการสาธารณสุขฉุกเฉิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดตามมาตรการเชิงรุก ในการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก ผ่านจุดผ่านด่านชายแดนต่างๆ และให้ อสม. ลงพื้นที่สำรวจ เฝ้าระวัง และให้ความรู้ในชุมชน โดยใช้แบบคัดกรอง 4 ภาษาคือ ไทย พม่า จีน และอังกฤษ พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

          สำหรับโรงพยาบาลแม่สอดได้เตรียมความพร้อมแพทย์ พยาบาล เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์  และห้องแยกโรคไว้อย่างเพียงพอ สามารถรองรับกรณีพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ต้องเข้ารับการรักษา อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนอำเภอแม่สอดอย่าตื่นตระหนก เพราะยังไม่พบการแพร่ระบาดในพื้นที่ และขอให้มั่นใจได้ว่าระบบการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกของประเทศไทย มีมาตรการที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งการเฝ้าระวัง คัดกรอง หากพบผู้ป่วย กระทรวงสาธารณสุขมีระบบการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ขอให้ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องอยู่ในสถานที่ที่แออัด มีคนจำนวนมาก


แชร์ข่าวนี้