กรมวิทย์ฯ ร่วมมือเครือข่ายนำร่องภูเก็ตพัฒนาโรงแรมปราศจากเชื้อโรค-อาหารปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นประชาชนและนักท่องเที่ยว

แชร์ข่าวนี้

                       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพของสถานประกอบการโรงแรม นำร่องที่จังหวัดภูเก็ต เตรียมขยายผลยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้โรงแรมสามารถดำเนินการด้านสุขลักษณะให้มีมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าพัก รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในด้านการท่องเที่ยวและการสาธารณสุข

                       ที่โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนผู้บริหาร เข้าร่วมงานโครงการโรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน

                       นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการโรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย” เป็นโครงการนำร่องที่ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับโลกและตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว จึงเป็นโครงการที่ต้องสนับสนุนให้มีจำนวนโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น และขยายดำเนินการไปยังจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวทุกจังหวัดของประเทศ

                       นายวัชรพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและโรงแรมเป็นอย่างมาก รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น “โครงการโรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย” จึงเป็นโครงการนำร่องที่ตอบสนองนโยบายของประเทศในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับโลกและตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขด้านการท่องเที่ยวและเป็นโครงการที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีจำนวนโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมให้มีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนขยายขอบข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย

                       นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โรงแรมเป็นที่ที่มีผู้เข้าพักอาศัยหมุนเวียนตลอดเวลา จึงอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้ ถ้าโรงแรมนั้นไม่มีระบบการดูแลด้านสุขลักษณะที่ดีเพียงพอ ทั้งในด้านของห้องพักที่ปราศจากแมลงรบกวนหรือดูดกินเลือด ปราศจากเชื้อโรคต่างๆ ทั้งเชื้อลีจิโอเนลล่า เชื้อโนโรไวรัส หรือเชื้อโรคที่อาจมีการระบาดเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ดังเช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอยู่ในขณะนี้ ขณะเดียวกันอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนผู้เข้าพักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มีการดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการนำร่องตรวจสอบมาตรฐานให้กับโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และจัดให้มีการรับรองมาตรฐานให้กับโรงแรมที่ร่วมโครงการและผ่านการรับรองเป็น “โรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย”

                       นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพของสถานประกอบการโรงแรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าพัก รวมทั้งเพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของโรคระบาดในภาวะฉุกเฉินและวิธีการควบคุมโรคต่างๆ และพร้อมขยายเครือข่ายการดำเนินงานสู่จังหวัดอื่นๆต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *