รมว.ศธ. แจกหน้ากากอนามัยและตรวจเยี่ยมสอบ O-NET ม.6

แชร์ข่าวนี้

       วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ณ สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน

       โดยการสอบของชั้น ม.6 ปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 มีผู้มีสิทธิ์สอบ คน มีศูนย์สอบ 17 ศูนย์ สนามสอบ 395 สนาม ห้องสอบ 15,330 ห้อง ซึ่งในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ สอบ 3 วิชา ได้แก่ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวันที่ 1 มีนาคม สอบ 2 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ประกาศผลสอบวันที่ 27 มีนาคม 2563 นี้

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า โดยภาพรวมของการจัดสอบโอเน็ต ม.6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกันบริหารจัดการและวางแผนขั้นตอนการจัดสอบอย่างรอบคอบ

      ทั้งในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย การป้องกันการทุจริตในระหว่างสอบ การจัดเก็บข้อสอบ เพื่อให้มีความยุติธรรมและโปร่งใสในการจัดสอบมากที่สุด รวมถึงเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนอาจมีความกังวลใจในเรื่องนี้
“สำหรับการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ได้มีการออกมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยให้ศูนย์สอบ และสนามสอบ O-NET ทุกแห่ง พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม อาทิ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสามารถใส่หน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบได้
พร้อมขอความร่วมมือให้สนามสอบจัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่สำหรับล้างมือ อีกทั้งให้สนามสอบตรวจสอบผู้เข้าสอบ กรณีพบผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ต้องให้สวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่สำหรับล้างมือ
โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมตรวจคัดกรอง และในกรณีมีผู้ที่มีอาการต้องสงสัย ให้คัดแยกมานั่งสอบในห้องสอบพิเศษ” รมว.ศธ. กล่าว

ในส่วนของการสอบโอเน็ต ชั้น ม.6 ปีนี้ มีผู้มีสิทธิ์สอบ คน ใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 80 ข้อ (100 คะแนน) ใน 5 สาระวิชา ได้แก่ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาสอบวิชาละ 120 นาที
โดยมีศูนย์สอบทั้งหมด 17 ศูนย์ ในกรุงเทพมหานคร 5 ศูนย์ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

      ศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค 12 ศูนย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนและต้นสังกัดได้นำผลการสอบ O-NET ไปวางแผนการจัดการศึกษาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *