กรมการแพทย์แนะแนวทางการจัดให้บริการคลินิก ARI แบบ One stop service เพื่อคัดกรองและป้องกันแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานพยาบาล (มีคลิป)

แชร์ข่าวนี้

                       

                         นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้แนะแนวสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในการการจัดตั้งจุดบริการคลินิก ARI หรือ คลินิกโรคไข้หวัดแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

                         เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันนั้นมีผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขนับเป็นจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งที่อาจจะมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ปะปนกับผู้ป่วยโรคทั่วไป ดังนั้นการจัดตั้งจุดบริการคลินิก ARI โรคทางเดินหายใจ หรือคลินิกโรคไข้หวัด (Acute respiratory infection clinic) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น โดยการคัดกรองจะมีการซักประวัติ ให้ผู้ป่วยจัดทำแบบสอบถามประเมินตนเองว่าได้มีการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ มีญาติเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19หรือไม่ หรือมีอาชีพที่ต้องคลุกคลีกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ จะมีการแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ป่วยทันที และทำการแยกตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19  ที่คลินิก ARI ก่อนหากไม่มีประวัติที่สุ่มเสี่ยงหรือได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าไม่พบเชื้อหรือเป็นไข้หวัดธรรมดาก็จะได้เข้ารับการบริการได้ตามปกติ

                         โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการหาลือกับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของกองทัพและตำรวจ ทุกเครือข่าย ร่วมกันยกระดับเรื่องการจัดตั้งคลินิก ARI โรคไข้หวัดเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นไข้หรือเป็นหวัด ออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19  โดยได้แนะนำว่าควรจะจัดตั้งเป็นคลินิกโรคไข้หวัด ( ARI clinic ) บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว ( One Stop Service ) ที่แยกออกมาจากพื้นที่การให้บริการทั่วโป หากในตัวตึกไม่มีพื้นที่ควรจัดตั้งจุดตรวจข้างล่าง หรือด้านหน้าเป็นพื้นที่สำหรับคัดกรองผู้ป่วย และพยายามวินิจฉัยอาการทั้งหมดว่าผู้ป่วยเป็นกลุ่มต้องสงสัยหรือไม่ รวมไปถึงการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อควรทำในจุดนี้เช่นกัน หรือการแยกไปตรวจในห้องเฉพาะสามารถทำได้ แต่ควรเป็นไปตามหลักแนวทางเวชปฏิบัติการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อตามหลักสากล หากบริเวณตึกให้บริการมีห้องแยกที่สามารถแยกจากคลินิกอื่นได้ ขอให้จัดตั้งแยกออกมาในรูปแบบ One Stop Service เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อและให้การคัดกรองผู้ป่วยมีความถูกต้อง รวดเร็ว หากผู้ใดสงสัยและประเมินตนเองแล้วว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถเข้ารับบริการคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *