ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดยโสธร

แชร์ข่าวนี้

                        เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดยโสธร เสด็จไปยังโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ซึ่งจัดตั้งชมรมเมื่อปี 2548 มีกิจกรรมเด่น เช่น สนับสนุนให้เล่นกีฬา ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมที่สนใจ, ส่งเสริมให้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม,ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLและ TO BE NUMBER ONE DANCERCISEโดยแกนนำและสมาชิกได้ออกแบบกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน YSP RUN WITH ME เพื่อสร้างศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มีครูให้คำปรึกษาตามหลักการดำเนินงานที่ว่า “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”โดยได้รับพระกรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัล

                        การเสด็จในครั้งนี้นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้นำเฝ้ารับเสด็จและกราบทูลรายงานว่าข้าพระพุทธเจ้า นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยข้าราชการ  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนจังหวัดยโสธร รู้สึกซาบซึ้ง ในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดยโสธร และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนยโสธรพิทยาคมจังหวัดยโสธรในวันนี้

                        ตลอดเวลา 18 ปี ที่จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุน ดำเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมดูแลบุตรหลานและประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดยโสธร เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกัน ทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

                        ในวโรกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONEของจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นจังหวัดกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 4 มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ      6 – 24 ปี จำนวน 130,947 คน คิดเป็นร้อยละ 96.53  มีชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ  รวมทั้งสิ้น 1,199 ชมรม  มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 0NE รวมทั้งสิ้น 246 แห่ง มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดีTO BE NUMBER ONE IDOL เข้าสู่รอบระดับประเทศตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 9 มีทีม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE จำนวน 3 ทีม

                        ในการนี้ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้ว 14 ปี ให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวันและช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ 15 คน หลักการทำงานคือ ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง มีบริการให้คำปรึกษา พัฒนา EQ การร้องเพลง การเต้น กิจกรรมสร้างสุขและส่งเสริมทักษะอาชีพต่างๆ เช่น งานจักสานธุงโบราณภาคอีสาน พับผ้าแบบญี่ปุ่น/การถักไหมจีน หุ่นยนต์ Line Following Adventure ภาษาอังกฤษหมอนขิดยางพารา

                        จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  สำนักงานคุมประพฤติ  ชุมชน และสถานศึกษาของจังหวัดยโสธร เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง  และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมและทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER 0NE


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *