ทส.จับมือ สุพรรณบุรี นำร่องต้นแบบขยายงาน “รุกขกร” ดูแลจัดการต้นไม้ในเมือง ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

แชร์ข่าวนี้

                        นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ  “การดูแลและการจัดการต้นไม้ในเมือง” พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ ตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมในโครงการฯ กว่า 600 คน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุกขกร ในการดูแล รักษา ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตามหลักวิชาการรุกขกรรม เพื่อสามารถนำไปต่อยอดเสริมอาชีพ สร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

                        นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลโดย ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยสร้างร่มเงา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ช่วยลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่กำลังเป็นภัยคุกคามต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนเมืองและประชาชนที่อาศัยในต่างจังหวัด ซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งแก้ไขปัญหาโดยมอบให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ได้บูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายในการดูแลและจัดการต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองเพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในเมืองให้ร่มรื่น สวยงาม อีกทั้งยังสามารถช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน เจ้าหน้าที่ “รุกขกร” จึงมีความจำเป็นที่พวกเขาเหล่านี้ จะเป็นผู้ที่สามารถดูแล รักษาต้นไม้ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ให้ต้นไม้นั้นได้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีแผนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ “รุกขกร กรมป่าไม้” กระจายทั้งในส่วนกลางและสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 28 ศูนย์ ทั่วประเทศ โดยจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดนำร่องต้นแบบ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการดูแลและจัดการต้นไม้ในเมือง เพื่อความสุขของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนได้อีกด้วย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น