“รมช.สาธิต” มอบ อสม.ล้านคนทั่วประเทศ ทำหน้ากากผ้าแจกประชาชน

แชร์ข่าวนี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระดมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1 ล้านกว่าคนทั่วประเทศ ทำหน้ากากผ้าแจกประชาชน 1.3 ล้านชิ้น รับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เตรียมยกระดับโรงพยาบาลพิมาย ช่วยลดแออัดโรงพยาบาลใหญ่

          วันนี้ (5 มีนาคม 2563) ที่โรงพยาบาลพิมาย จ.นครราชสีมา ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ในการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ประชาชนมีความวิตกกังวลเรื่องการหาซื้อหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ จัดทำหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเอง และให้ความรู้ในการใช้หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ที่ถูกต้อง โดยประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วย แนะนำให้ใช้หน้ากากผ้า เมื่อต้องเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่น หรือใช้รถขนส่งสาธารณะ สำหรับบุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจทุกโรค และผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ มีอาการไอ จาม ใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้บุคคลอื่น เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนบุคลากรการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจรุนแรง ควรใช้ชนิด N95 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ในทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย บุคลากรทางแพทย์ต้องไม่ขาดหน้ากากอนามัย

          ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลพิมาย ติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเตรียมยกระดับโรงพยาบาลพิมายให้เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและลดความแออัดของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประจำจังหวัดนครราชสีมา  โดยมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเปิด การยกฐานะและการขยายเตียงหน่วยบริการสุขภาพซึ่งมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พิจารณาเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการระดับกระทรวงฯต่อไป

 


แชร์ข่าวนี้