รมช.สาธิต แนะประชาชนใช้หน้ากากผ้าเมื่อเข้าในที่ชุมชน

แชร์ข่าวนี้

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนใช้หน้ากากผ้าเมื่อต้องไปในที่ชุมชน ประสานกับกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ให้ขาดหน้ากากอนามัย

      วันนี้ (6 มีนาคม 2563)  ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำงานตั้งแต่เริ่มมีการระบาด และแถลงข่าวให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ทุกวัน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจสถานการณ์และมีความรู้ในการป้องกันตนเอง องค์กร สถาบัน หน่วยงานราชการตระหนักและปฏิบัติตามแนวของกระทรวงสาธารณสุข หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นอาจเพิ่มมาตรการ เช่น ปิดโรงเรียน  ยกเลิกการประชุม เป็นอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาแต่ละขั้นตอนในแต่ละสถานการณ์ บางมาตรการอาจกระทบกับความสะดวกสบายของประชาชนบ้าง แต่ทั้งหมดเป็นการดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการ เพื่อให้มีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ความสำเร็จเกิดได้จากประชาชนและทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล

         ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า เมื่อเข้าไปในที่ชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก ประชาชนสามารถใช้หน้ากากผ้าได้ สำหรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจและบุคลากรทางการแพทย์ควรใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ กรณีที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงใช้หน้ากาก N95 อย่างไรก็ตาม ได้ประสานกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง 11 โรงงานสามารถผลิตได้วันละ 1.2 ล้านชิ้น ให้จัดสรรให้กับบุคลากรการแพทย์ก่อนเพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง สำหรับโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนมีปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย ขอให้ติดต่อมาเพื่อจะได้ประสานหารือกับผู้บริหาร ช่วยบรรเทาปัญหาแต่ละแห่งต่อไป

         “ผมได้ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเพิ่มสัดส่วนโควตา ของกระทรวงสาธารณสุข จากเดิม 4 แสนชิ้น เป็น7 แสนชิ้นต่อวัน และจะตรวจสอบการลำเลียง หน้ากากอนามัยไปยัง ทุกโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” ดร.สาธิตกล่าว


แชร์ข่าวนี้