นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุข ขอประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ”ป้องกันโรคโควิด-19

แชร์ข่าวนี้

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กำชับรณรงค์ให้ประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ” เลือกใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสม ป้องกันโรคโควิด-19

       กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สถาบันบำราศนราดูร พร้อมเยี่ยมชม ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค และร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ

        โดยสถาบันบำราศนราดูร เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่กระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมไว้รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกระบวนการคัดกรองผู้มารับบริการ เยี่ยมชมคลินิกโรคไข้หวัด และได้พูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่พักรักษาในห้องแยกโรคความดันลบผ่านระบบวิดีโอ ขอให้ผู้ป่วยอดทน ให้หมอดูแลรักษาให้หายป่วยไวๆ รวมทั้งได้กล่าวให้กำลังใจทีมแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่และผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน ดูแลตัวเองให้แข็งแรงปลอดภัยด้วย

        หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 เขต ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อย่ากังวลเรื่องอื่น ให้ร่วมมือทุ่มเททำงานให้เต็มที่ ส่วนเรื่องผู้เดินทางเข้าประเทศ รวมถึงแรงงาน
นอกระบบที่มาจากประเทศเกาหลีใต้ ฝากทุกเขตดูแลส่งต่อข้อมูล เฝ้าระวังดูแลให้ครบ 14 วัน ในเรื่องหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ขอให้ใช้อย่างประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น ใช้เฉพาะบุคลากรที่ใกล้ชิดผู้ป่วย

        นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  กล่าวขอบคุณในการต้อนรับ  ขอให้นำนโยบายส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในการดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ” และรัฐบาลได้ทำหน้ากากผ้าประมาณ  50 ล้านชิ้น ให้ประชาชน เลือกใช้หน้ากากอนามัยให้เหมาะสม ทั้งนี้ จะได้เร่งรัดนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการติดตามผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ขอความร่วมมืออย่าเลี่ยงการกักกันตนเอง ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะมีโทษตามกฎหมาย

         “ขอชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำงานสอดประสานกันเป็นอย่างดี เห็นความตั้งใจในการทำงานที่เป็นระบบ มีความรักสามัคคีกัน รู้สึกมั่นใจในมาตรการที่เหมาะสม ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ทำให้สถานการณ์ของไทย เราควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีกว่าหลาย ๆ ประเทศ” พลเอกประยุทธ์กล่าว

         


แชร์ข่าวนี้