นายจ้าง – ลูกจ้าง มีเฮ ! กระทรวงแรงงาน เคาะมาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19 ลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเหลือ 4%

แชร์ข่าวนี้

นายจ้าง – ลูกจ้าง มีเฮ ! กระทรวงแรงงาน เคาะมาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19 ลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเหลือ 4% นาน 6 เดือน พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือแรงงานไทยกลับจากประเทศเสี่ยง คนละ 15,000

          นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างและนายจ้างลดผลกระทบจาก COVID-19  ระบุว่า กระทรวงแรงงานกำหนดให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละ 4% จากเดิมที่กำหนดให้นำส่งฝ่ายละ 5% เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยลดภาระ
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่เตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือ ได้แก่ การตรวจสอบสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ให้แก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อติดเชื้อและแพร่ระบาด หากเป็นสมาชิกกองทุน มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากโรคระบาดที่ทางการของประเทศของประเทศนั้น ๆ ประกาศแล้ว จำนวน 15,000 บาท

          การจัดหางาน ตำแหน่งงานว่าง 81,562 อัตรา และจ้างบัณฑิตจบใหม่มาเป็นผู้ประสานงานโครงการของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ การพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานในระบบจากเดิม 70,000 คน ฝึกอบรมเพิ่มอีก 30,000 คน รวมฝึกได้ทั้งสิ้น 100,000 คน การพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานนอกระบบจากเดิม 100,000 คน ฝึกอบรมเพิ่มอีก 20,000 คนรวมฝึกได้ทั้งสิ้น 120,000 คน   
โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคมและธนาคารพาณิชย์ โดยให้สถานประกอบกิจการยื่นขอสินเชื่อในดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด วงเงิน 30,000 ล้านบาท สิ้นสุดโครงการเดือนธันวาคม 2563


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น