กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 78 ปี

แชร์ข่าวนี้

                         กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 78 ปี มีกิจกรรมปลูกต้นการบูรเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10 มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น กิจกรรมจิตอาสาทำหน้ากากผ้านอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการปกป้องประชาชน (DMSc Saves People) เช่น ไวรัส COVID-19 กัญชา ทางการแพทย์ การคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงแจ้งผลการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28

                         เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดงานทำบุญในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาก้าวเข้าสู่ปีที่ 78 โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมงาน

                         นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 นับถึงบัดนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 78 โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักที่สำคัญอยู่ 3 ด้าน คือ ด้านการวิจัยค้นคว้าเพื่อหานวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย เช่น โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และมีห้องรังสีเอ็กซเรย์ที่ปลอดภัย และประการสำคัญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากสารพิษต่างๆ เช่น อาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชน ซึ่งตลอดระยะเวลา  77 ปีที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของประเทศไทย ด้วยงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการศึกษาวิจัยและการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี   ชด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการช่วยสนับสนุน การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศและการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงแจ้งเตือนภัยสุขภาพ

                         สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 78 ปี ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญและถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมปลูกต้นการบูรตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการ พลเรือนดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุขและบุคลากรดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจิตอาสาทำหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าโดยชมรมผู้สูงอายุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับกรมอนามัย และช่วงบ่ายมีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการปกป้องประชาชน (DMSc Saves People) เช่น ไวรัส COVID-19 กัญชาทางการแพทย์ การคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น

                         นอกจากนี้ทางมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แจ้งผลการคัดเลือกรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศประจำปี 2563 และจะมีพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ซึ่งงานประชุมวิชาการจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป นายแพทย์โอภาส กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น