ตัดสินแล้ว 6 เยาวชน แชมป์ทูบี IDOLรุ่น 10 ภาคกลางและตะวันออก

แชร์ข่าวนี้

                         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 10 ระดับภาคกลางและตะวันออก

                         นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีราชา ผู้แทนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก  ซึ่งเป็นภาคที่ 2 ของการประกวดในปีนี้  สิ่งสำคัญที่อยากฝากกับน้องๆเยาวชนทุกคน คือ ขอให้ทุกคนได้ตระหนักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงพระราชทานแนวทางและโอกาสดีๆให้กับเยาวชนที่จะได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง และโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางที่เหมาะสม ให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดีมีความสามารถตามแบบฉบับของ TO BE NUMBER ONE IDOL ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในตนเองที่มีวันนี้ วันที่เราได้เป็นตัวแทนของเยาวชนในจังหวัดที่มีทั้งความดีและความเก่งในตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

                         ด้านนายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในนามกรมสุขภาพจิตเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  กล่าวว่าการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL จัดขึ้นก็เพื่อปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชน ที่จะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ โดยคุณสมบัติสำคัญของผู้เข้าประกวดที่กำหนดไว้ คือ ต้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  มีจิตอาสา มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถพิเศษ และที่สำคัญคือมีผลการเรียนดีตามนิยามการเป็นคนเก่งและดี การประกวดที่จัดขึ้นจะช่วยให้เยาวชนได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเองแล้วพัฒนาต่อยอด ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกในวันนี้จะได้รับการพัฒนาตนเองในบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL ในช่วงเดือนเมษายน เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม จะมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกทักษะจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออก การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และการส่งเสริมความสามารถด้านต่างๆ ให้พร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนอื่นๆ

                         ในขณะที่ มล.ยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ แม้เวทีนี้เป็นเวทีคัดเลือกระดับภาค แต่การมายืน ณ จุดนี้ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกคนต้องผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด  ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ที่กำหนดของการเป็นคนเก่งและคนดีตามแบบฉบับของ TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ การตัดสินในแต่ละครั้งคณะกรรมการจะใช้ทักษะมุมมองในหลายด้าน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งบุคลิกภาพ การแสดง การเต้น และร้องเพลง ความเป็นตัวตนและความมั่นใจ รวมทั้งความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมประกวดที่จะเป็นตัวแทนโครงการและเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยกรรมการแต่ละท่านต้องใช้เหตุผลและประสบการณ์ที่ผ่านๆมาในการมองผู้เข้าประกวด มองว่าคนไหนสามารถนำไปฝึกเพิ่มเติมและพัฒนาได้ เพราะศาสตร์การร้อง การเต้น เป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ ขอให้คนนั้นมีต้นทุนหรือบางคนอาจจะมีต้นทุนสูง มีความพร้อมมากอาจจะไม่มีปัญหา ส่วนบางคนที่อาจจะไม่มีต้นทุนหรือต้นทุนไม่สูง แต่คณะกรรมการมองเห็นแววก็มีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบเหมือนกัน  ฉะนั้นก็อยากให้กำลังใจน้องๆทุกคนแม้ว่าการแข่งขันในรอบนี้จะไม่สมหวัง ก็ขอให้น้องๆที่พลาดหวัง ในรอบนี้กลับไปแก้ไขในส่วนที่คิดว่าตนอาจจะยังทำไม่ได้ดี และกลับมาพิสูจน์ตนเองในรอบหน้า

                         “ ทั้งนี้การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ระดับภาคกลางและตะวันออกในครั้งนี้ มีเยาวชนที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 178 คน มีเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคกลางและตะวันออกรวมทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่  TI 003 นายณภรกชมน สอนภาเมือง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จ.จันทบุรี TI 030 นส.ปานฟ้า ต้นสมบูรณ์ รร.ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี  TI 105 นายวีรชาติ สมภักดี รร.สระแก้ว จ.สระแก้ว  TI 144 นส.ภานุสรณ์ ลิ้มวัฒนวงศา รร.สระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี TI 176 นส.สาริศา อักษรศิริ รร.อยุธยานุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา  และ TI 179 นายวิศิษฎ์ คุ้มนาน รร.ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี”


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น