8 เยาวชน แชมป์ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ภาคเหนือ

แชร์ข่าวนี้

                         เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  เวทีการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ระดับภาคเหนือประจำปี 2563  ซึ่งจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่

                         นายคมสัน  สุวรรณอัมพา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่จังหวัดเชียงใหม่  ได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชน IDOL อีกครั้ง และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับ  อีกในปีต่อๆไป สิ่งสำคัญที่อยากฝากกับน้องๆ เยาวชนทุกคนคือขอให้ทุกคนได้ตระหนัก  และสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ที่ทรงพระราชทานแนวทางและโอกาสดีๆให้กับพวกเรา ที่จะได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยแนวทางที่เหมาะสม ให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดี มีความสามารถ พร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้าเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนคนอื่นๆ ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในตนเองที่มีวันนี้ วันที่เราได้เป็นตัวแทนของเยาวชนในจังหวัด  ที่มีทั้งความดีและความเก่งในตนเอง  และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

                         นายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ  TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดขึ้นเพื่อปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ มีการกำหนดคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ต้องเป็นสมาชิก  TO BE NUMBER ONE มีจิตอาสา มีบุคลิกภาพดี  มีความสามารถพิเศษ และที่สำคัญคือมีผลการเรียนดี ตามนิยามการเป็นคนเก่งและดี  ซึ่งการประกวด แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ การประกวดจะช่วยให้เยาวชนได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง แล้วพัฒนาต่อยอดมีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออก การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริมความสามารถต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้าเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนอื่น ๆ

                         แม้เวทีนี้เป็นเวทีคัดเลือกระดับภาค แต่การมายืน  ณ  จุดนี้ ในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกคนต้องผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด  ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ที่กำหนดของการเป็นคนเก่งและเป็นคนดี  ซึ่งควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ เป็นธรรมดาของการแข่งขันหรือการประกวด  ย่อมมีคนที่ผิดหวัง และสมหวังขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ผิดหวัง ขอให้วันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีในการก้าวต่อไป และขอแสดงความยินดีสำหรับคนที่ผ่านเข้ารอบกลับไปคงต้องเตรียมตัวเข้ารับการพัฒนาตนเองในบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL ในช่วงเดือนเมษายนเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม และขอชื่นชมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนในโครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกท่าน

                         หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าต่อไปนี้การคัดเลือกน้องๆเยาวชนที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ขอแนะนำให้เป็นหน้าที่ของทางอำเภอ เพราะปัจจุบันเรามีอำเภอ TO BE NUMBER ONE แล้ว จะรู้จักพื้นที่ รู้จักคนของเขา จึงสามารถหาเด็กเก่งๆ ดีๆ ได้ดีกว่าที่ทางจังหวัด จะดำเนินการเอง ส่วนน้องๆที่เข้าร่วมประกวด สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำคือการเลือกเพลง น้องบางคนไปเลือกเพลงที่ยากและเป็นเพลงสากลก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ จะเป็นเพลงเก่า เพลงใหม่ไม่สำคัญ แต่น้องควรเลือกเพลงที่เข้ากับตัวเรา ร้องได้ดี และมั่นใจว่าจะไม่ผิด ไม่เพี้ยน เพราะกรรมการจะฟังว่าร้องได้หรือไม่ ส่วนความเก่ง พอเข้าบ้านIdol แล้วจะมีคุณครูมาช่วยพัฒนาให้ นอกจากนี้ที่สำคัญอันดับหนึ่งสำหรับการคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL ก็คือ รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ เพราะเป็นสิ่งแรกที่จะดึงดูดน้องๆและเด็กๆ ที่กำลังจะเดินตามมา น้องจะมองว่า ทำไมพี่เขาทั้งหล่อ ทั้งสวย ทั้งเก่ง ดูพร้อมไปหมด ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการจึงเลือกรูปร่างหน้าตาก่อน ซึ่งหวังว่าจะเป็นข้อคิดและแนวทางสำหรับการคัดเลือกเด็กรุ่นต่อๆไป

                         วันนี้คนที่ไม่ได้ถูกเลือกอย่าได้ท้อแท้หรือว่าผิดหวัง เสียใจ ไม่ได้แปลว่าน้องไม่เก่ง ไม่สวย ไม่หล่อหรือไม่ดี แต่แปลว่าน้องอาจจะยังไม่พร้อม อาจจะร้องยังไม่สมบูรณ์ เต้นยังไม่เก่ง ยังไม่มั่นใจในตัวเอง ฉะนั้นต้องกลับไปซ้อมใหม่ เหมือนรุ่นพี่ที่ผ่านมามีหลายคนไม่ผ่านระดับภาค เขากลับไปฝึกซ้อมแล้วกลับมา สู้ใหม่ในรอบกรุงเทพฯ และก็ทำได้สำเร็จไม่ได้เข้าแค่รอบ 40 คน เขาสามารถเข้ารอบ 16 คนของประเทศ และยังได้เป็นที่หนึ่งของประเทศอีกด้วย  อย่างเช่น พี่บิวประกวดรุ่นที่ 8 ไม่ได้ แต่มาได้รุ่นที่ 9 เพราะพี่บิวไม่ยอมแพ้และเขาก็ประสบความสำเร็จได้ระดับประเทศด้วย ดังนั้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่าท้อ ถ้าเรายังรักที่จะเป็นเยาวชนคนเก่งและดีของ TO BE NUMBER ONE ก็ขอให้ทำต่อไปและทำด้วยความมั่นใจ ด้วยความหวัง สำหรับวันนี้ถ้าใครได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วย

                         สำหรับผลการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563  ระดับภาคเหนือ มีเยาวชนที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 121 คน โดยมีเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่ TI 089 นายฤทธิรุจน์ อุ่นตาล จ.เชียงราย ,TI 041 นายวทัญญู ธุรี จ.ลำพูน,TI 121 นายอุดมทรัพย์ เดชคุณมาก จ.เชียงใหม่,TI 011 นายจักรพันธ์ ต่างเพ็ชร จ.เชียงราย,TI 114 น.ส.ศณัฐชา จันทร์ชุม จ.เชียงราย,TI 068 น.ส.ทาริกา พรมสุวรรณ์ จ.อุตรดิตถ์,TI 058 น.ส.ปฏิพร กลิ่นอ่วม จ.นครสวรรค์,TI 088 น.ส.ณัฐวิภา จินาเฟย จ.ตาก


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *