คนเก่ง-คนดี แชมป์ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ภาคอีสาน

แชร์ข่าวนี้

                        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563  ณ  เวทีการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563  ซึ่งจัดที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา    

                        นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมามีความยินดีต้อนรับทุกท่านและเยาวชนที่มีคุณสมบัติของการเป็นคนเก่งและดี ตัวแทนจาก 20 จังหวัด เข้าสู่การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 10 ซึ่งเป็นภาคที่ 4  ของการประกวดในปีนี้  การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมที่สนองพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงเชื่อมั่นว่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ทุกคนมีดีอยู่ในตัวจึงทรงพระราชทานแนวทางและพระราชทานโอกาสดีๆให้กับพวกเรา ที่จะได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเองและโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเอง ด้วยแนวทางที่เหมาะสมให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดี มีความสามารถ และพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนเยาวชนคนอื่นๆ  ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในตนเองที่มีวันนี้ วันที่เราได้เป็นตัวแทนของเยาวชนในจังหวัด ที่มีทั้งความดีและความเก่งในตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

                        นายแพทย์ชิโนรส  ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการTO BE NUMBER ONE กล่าวว่า การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามแนวทางพระราชทานขององค์ประธาน เพื่อสร้าง IDOL สำหรับสมาชิกของ TO BE  NUMBER  ONE  โดยไม่ได้เน้นการสร้างเยาวชนให้เป็นดาราศิลปิน แต่เป็นการสร้างให้เป็นตัวของตัวเอง    ให้ค้นพบความสามารถที่แท้จริงที่เป็นข้อดีและจุดเด่นของตัวเอง  แล้วพัฒนาต่อยอดให้มีความสามารถ  เพื่อพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้าเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนอื่นๆ โดยรูปแบบการประกวด แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

                        แม้วันนี้เป็นเวทีคัดเลือกระดับภาค แต่การมายืน ณ จุดนี้ ในเวทีนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย  เพราะทุกคนต้องผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดของการเป็นคนเก่งและเป็นคนดี ซึ่งควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ และเป็นธรรมดาของการประกวด ย่อมมีคนที่ผิดหวังและสมหวัง ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ผิดหวัง  ขอให้วันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองต่อไป ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากจังหวัดต่างๆทุกท่าน ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ทำให้เด็กและเยาวชนลูกหลานของเราได้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง และมีเวทีแสดงความสามารถทำในสิ่งที่รักที่ชอบ สำหรับผลการประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่10 ประจำปี2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเยาวชนที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 239 คน มีเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 8 คน ได้แก่ TI 037 นายชลชาสน์ อ้องสุพานิช จ.อุดรธานี TI 149 นายวรายุทธ์ จีนงาน จ.อุดรธานี TI 031นายพุฒิพงศ์ อุ่นมะดี  จ.หนองคาย TI 071 นายอภิสิทธิ์ อุส่าห์ดีจ.สุรินทร์TI 218 น.ส.อริสรา สุวรรณ  จ.กาฬสินธุ์ TI 284 น.ส.ชลธิชา ทุ่มโมง จ.มุกดาหาร TI 020 น.ส.นิตยา สาขะสิงห์ จ.ยโสธร TI 056 น.ส.ประพิมพร ภูทุมมี จ.มหาสารคาม

                        TI 020 น.ส.นิตยา สาขะสิงห์ “นิด” โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร หนึ่งในเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก เล่าว่าเข้ามาประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ครั้งนี้เป็นปีแรก เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ในโรงเรียน จึงลองมาเข้าคัดเลือก แรกๆก็ไม่แน่ใจแต่พอทำจริงแล้วรู้สึกชอบและยิ่งได้เห็นรุ่นพี่ได้รับคัดเลือกเป็นระดับประเทศ ก็รู้สึกว่าอยากมายืนอยู่จุดๆนั้นบ้าง สำหรับสิ่งที่ได้จากการเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL อย่างแรกคือได้ประสบการณ์ ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เรากล้าแสดงออกตามความถนัดที่เรามี ในความคิดของตนเองนั้น  การเป็นคนเก่งคนดี TO BE NUMBER ONE IDOLต้องสุดยอดมากๆ นอกจากต้องมีความสามารถแล้วยังต้องมีความรับผิดชอบด้วย  สำหรับน้องๆรุ่นต่อไปอยากให้ทุกคนดึงความสามารถของตนเองออกมาแสดงให้เต็มที่ อย่ากลัวที่จะก้าวออกมาจากจุดเดิม หรือถ้าตนเองทำได้ดีแล้วให้ลองคิดใหม่ว่าเราสามารถทำได้ดีกว่าเดิม ลองทำดูว่าจะเป็นอย่างไร อยากให้น้องๆทุกคนคิดแบบนี้

                        TI 071 นายอภิสิทธิ์ อุส่าห์ดี “นินจา” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จ.สุรินทร์อีกหนึ่งเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเล่าว่ามาประกวดเป็นปีแรก เหตุผลที่เข้าประกวดเพราะอยากเข้ามาแสดงความสามารถให้ทุกคนได้เห็น เป็นความท้าทายใหม่ ปกติเป็นคนชอบร้องเพลงและเล่นกีตาร์ และทำวงดนตรีร่วมกับเพื่อนๆที่โรงเรียน การมาครั้งนี้ไม่ได้คิดว่ามาเพื่อแข่งขันแต่ต้องการมาร้องเพลงให้ทุกคนฟัง โดยมองว่าการจะเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLได้ ต้องดีในทุกด้าน ทั้งการเรียน การแสดงออก ทุกอย่างเกี่ยวพันกันหมด ส่วนประโยชน์ที่ได้จากการเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL อันดับแรกคือ ทำให้พ่อแม่รู้สึกภูมิใจ อยากสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยที่เรียนและเป็นที่รู้จักมากขึ้น สำหรับเพื่อนๆที่มาประกวดในเวที TO BE NUMBER ONE IDOL ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไร อยากให้ทุกคนเดินต่อไป อย่าทิ้งความฝันของตนเอง เส้นทางฝันของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน อาจสบายหรือเหนื่อยบ้างแต่อยากให้ทุกคนอย่าทิ้งความฝันของตนเอง

                        TI 037 นายชลชาสน์ อ้องสุพานิช “ ก้อง”โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จ.อุดรธานี อีกหนึ่งเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเล่าว่าเหตุผลที่เข้ามาประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เพราะมีรุ่นพี่ IDOL รุ่นที่ 1    เป็นแรงบันดาลใจ เห็นรุ่นพี่เป็นคนมีบุคลิกภาพที่ดี เก่งทั้งร้องเพลงและการเต้น เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ  ในโรงเรียน ตนเองจึงอยากเป็นแบบนั้นบ้างอยากเก่งเหมือนรุ่นพี่บ้าง ซึ่งตนเองมองว่าการเป็น IDOL ก็คือ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การทำกิจกรรมจิตอาสาที่ตนเองได้มีโอกาสเข้าร่วม เช่น การไปร่วมร้องเพลง   ให้ความสุขและให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดในสถานพินิจ สำหรับตนเองคิดว่าสิ่งที่ได้จากการเป็น TO BE NUMBER ONE  IDOL คือมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆมากขึ้น ทำให้กล้าแสดงออกและช่วยเสริมสร้างบุคลิกของตนเองให้ดีขึ้น


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *