สธ. เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์

แชร์ข่าวนี้

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชัน COVID Tracker by MOPH แสดงข้อมูลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์

บ่ายวันนี้ (18 มีนาคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความพร้อมการดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับบริษัทเอกชน เปิดตัวแอปพลิเคชัน COVID Tracker by MOPH แสดงข้อมูลพิกัดที่อยู่ผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์การระบาดของโรค โดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดในวันพรุ่งนี้ (19 มีนาคม 2563)

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ทำแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยร่วมกับอาสากู้ภัย โดยเสนอของบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดการระบาดจะมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินเข้ามาดูแล และได้ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหารือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการใช้สิทธิ UCEP โควิด – 19 กรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งคาดว่าจะใช้ได้ในอีก 2 – 3 วัน โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่สายด่วน 02 – 872-1669

สำหรับความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันโรคและรักษาผู้ป่วย มีความมั่นใจว่าจะช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลเอกชน โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่นๆ โดยชุดป้องกันตนเอง (PPE) จะสั่งซื้อเพิ่มจากเวียดนามและจีน และได้ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับบริษัทเอกชนเร่งดำเนินการผลิตชุดเพื่อใช้กับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง ส่วนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์มีการเพิ่มกำลังการผลิตในภายประเทศ และเจรจากับโรงงานที่จีนขายให้ประเทศไทยเพิ่มขึ้น และยาต้านไวรัสได้ให้องค์การเภสัชกรรมซื้อตรงจากประเทศจีน รองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่มี 40,000 เม็ด ซึ่งเพียงพอสนับสนุนทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในส่วนเรื่องเตียงรองรับผู้ป่วย ขณะนี้กรุงเทพมหานครมี 1,000 เตียง และต่างจังหวัดทั่วประเทศ มี 6,000 เตียง หากมีผู้ป่วยจำนวนมากจะเปิดโรงพยาบาลสนาม

ดร.สาธิตกล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรีมีความความเป็นห่วงขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้อนุมัติงบกลาง เพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้กับเจ้าหน้าที่ และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจทางด้านประกันภัย (คปภ.) 70,000 กรมธรรม์ และมีอีกหลายบริษัทได้มอบอีก 50,000 กรมธรรม์

    ******************************* 18 มีนาคม 2563


แชร์ข่าวนี้