อนุทิน ย้ำ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

แชร์ข่าวนี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย้ำประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ งดกิจกรรมทางสังคม หยุดแพร่โรค

          วันนี้ (21 มีนาคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย โดยมีศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษากรรมการโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ นายกสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ  นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาลตำรวจ กรมการแพทย์ 3 เหล่าทัพ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม

         นายอนุทินกล่าวว่า ในวันนี้ ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทุกองค์กร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบัน ราชวิทยาลัยต่างๆ ได้ร่วมประชุมกันต่อสู้กับโรคโควิด-19 เพื่อรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน หลังจากที่ได้ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาด โดยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ประสานทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาผู้ป่วย ได้มอบให้กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สนับสนุนข้อมูล เวชภัณฑ์ ยา การส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้จะเน้นในกรุงเทพมหานครที่พบผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยทั่วประเทศ และเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมโรคเพื่อไม่ให้ระบาดไปทั่วประเทศ ด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่ให้ทุกจังหวัดนำไปปรับใช้ ให้เข้ากับสถานการณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบให้มีอำนาจเต็ม ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ ขอให้ใช้กฎหมายเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดในจังหวัด และขอให้รับผิดชอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ ส่วนประชาชนต้องปรับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน ให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดกิจกรรมทางสังคมให้มากที่สุด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หยุดแพร่โรค

          “วันนี้บุคลากรชั้นนำทางการแพทย์ของประเทศมารวมตัวกันเป็น Team Thailand ดีที่สุดของประเทศแล้ว ขอให้มั่นใจในประสบการณ์ มั่นใจในทีมของพวกเรา นี่คือ The Best Team ทางสุขภาพ รวมหัวใจกันต่อสู้ไปด้วยกัน พวกเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างรวดเร็ว ขอให้ประชาชนมั่นใจ” นายอนุทินกล่าว

          ด้านศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวว่า ทีมที่มาประชุมวันนี้ เป็นทีมที่ดีที่สุดของประเทศซึ่งต่างประเทศได้ให้ความเชื่อมั่น การป้องกันควบคุมโรคและการรักษาต้องเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีรอยต่อ ถ้าผู้ให้การรักษามั่นใจ ประชาชนก็จะมั่นใจว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ประชาชนและมาถูกทางแล้ว ค่อย ๆ กระชับสถานการณ์ ทำล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ประชาชนต้องป้องกันตนเองไม่ให้ติดโรค และเตือนเพื่อนที่ไม่ทำเพื่อหยุดการแพร่เชื้อ สังคมต้องทำด้วยความเต็มใจ ทุกคนที่ติดเชื้อต้องบอกประวัติให้แพทย์ทราบ อย่าปกปิด

           ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการว่า สิ่งใดที่แพทย์ต้องการทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ รัฐบาลจะจัดหาให้ และผู้ดูแลต้องปลอดภัย ในการรักษาระยะต่อไปจะแบ่งกลุ่มผู้ป่วย โดยผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการ จัดให้รักษาตัวในที่ที่เหมาะสม เช่น โรงแรม ซึ่งโรงแรมบางกอกพาเลซ มอบให้ 350 ห้อง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้กรมการแพทย์ดูแลย้ายผู้ป่วยไปพักวันจันทร์นี้ เพื่อให้โรงพยาบาลรับผู้ป่วยอาการปานกลาง และอาการหนัก ซึ่งประธานราชวิทยาลัย นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย นายกสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย ประมาณการจำนวนผู้ป่วย และยืนยันว่า เรามีเตียง มีห้องผู้ป่วย มีเครื่องช่วยหายใจเพียงพอดูแลผู้ป่วยแน่นอน แต่ประชาชนต้องช่วยด้วย ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม

 ************************************ 21 มีนาคม 2563


แชร์ข่าวนี้