สาธิต เยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ม.ธรรมศาสตร์รังสิต เตรียมรับมือโรคโควิด-19

แชร์ข่าวนี้

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เตรียมรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาจนอาการดีแล้วและอยู่ระหว่างกักตัว ตามมาตรฐานสากล

          วันนี้ (24 มีนาคม 2563) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

          ดร.สาธิตกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงเรียนแพทย์ 5 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้อาคารดีลักซ์ ซึ่งเป็นหอพักบุคลากรและบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 308 เตียง รับเฉพาะผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการกักตัว มีการปิดกั้นให้เป็นสถานที่ปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยสูง ไม่แพร่เชื้อออกมาภายนอก 100% โดยใช้หุ่นยนต์แทนคน ป้องกันการแพร่ระบาด อาทิ การขนส่งยา อาหาร สื่อสาร ช่วยบรรเทาภาระงานของบุคลากรการแพทย์ ลดระยะเวลาที่ต้องใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ

          ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ขอขอบคุณเจ้าของกิจการและผู้ประกอบการโรงแรมจำนวนมากที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ใช้พื้นที่ในการดูแลผู้ป่วย กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่หากได้มาตรฐานจะขึ้นบัญชีไว้ หากจำเป็นต้องใช้พื้นที่จะประสานไปยังโรงแรมเพื่อรองรับผู้ป่วยอีกทางหนึ่ง

          “ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ ขอให้ทุกคนร่วมมือเปิดใจในการนำผู้ป่วยเข้ามารักษาในพื้นที่ ถ้าเราไม่ช่วยกัน หรือยอมรับผู้ป่วยมารักษา โรคก็อาจจะกลับมาที่ตัวเราได้” ดร.สาธิตกล่าว

************************************* 24 มีนาคม 2563


แชร์ข่าวนี้