กรมควบคุมโรคพยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 254 “เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แนะดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว”

แชร์ข่าวนี้

                       กรมควบคุมโรคพยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 254 “เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แนะดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ระวังอาจเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่”โดย นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

                       “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 มี.ค. 2563 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 87,065 ราย เสียชีวิต 3 ราย โดยจำนวนผู้ป่วยสะสมในภาพรวมของปี 2563 พบว่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากสุดคือ แรกเกิด-4 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี  และ 10-14 ปี ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกคือจังหวัดพะเยา เชียงใหม่ หนองคาย ตามลำดับ  ส่วนเหตุการณ์ที่พบผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่วันที่ 1-19 มี.ค. 2563 พบ 22 เหตุการณ์ ใน 16 จังหวัด โดยพบในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย เรือนจำ สถานที่ทำงาน 15 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่รวมตัวกันเป็นหมู่มาก”

                       “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้ยังมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย กรมควบคุมโรค จึงขอเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า ต้องรู้จักป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดบ่อยครั้ง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้อื่นหรือผู้ที่มีอาการป่วย รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักผลไม้ พักผ่อนให้เพียงพอ สวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น  โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่หากป่วยอาจมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน–2 ปี หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 7 เดือน ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม ผู้ที่มีโรคประจำตัว และบุคลากรทางการแพทย์ หากมีอาการป่วยให้ไปพบแพทย์ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422”


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *