เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน เข้ม!เฝ้าระวัง COVID-19

แชร์ข่าวนี้

นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมประชุมหารือซักซ้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสำนักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานด้านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคคลเข้าออกภายในกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ตามจุดคัดกรอง จำนวน 4 จุด จุดละ 2 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละวัน

โดยหากตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว ไม่มีไข้ เจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์ให้เพื่อเกิดความมั่นใจ หากผู้ที่ผ่านเข้าออก มีอุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองห้ามมิให้ผู้มาปฏิบัติงาน ผู้เข้ามาติดต่อราชการ หรือผู้ที่ผ่านเข้าออกบริเวณกรมพัฒนาที่ดินโดยเด็ดขาด และแจ้งให้ผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดให้ไปพบแพทย์โดยด่วน รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนการแสดงตนจากการสแกนลายนิ้วมือในการบันทึกเวลาการมาปฏิบัติงาน เปลี่ยนเป็นการลงลายมือชื่อแทน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมทั้งจัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือวางบริเวณหน้าลิฟต์และประตูทางเข้าอาคาร รวมถึงมีการรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะปฏิบัติงาน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือสบู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในกรมพัฒนาที่ดิน


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น