ปตท. – องค์การเภสัชกรรม มอบแอลกอฮอล์ให้กระทรวงสาธารณสุข

แชร์ข่าวนี้

         บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และองค์การเภสัชกรรม มอบแอลกอฮอล์ 30,000 ลิตรให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งมอบไปยังโรงพยาบาลในสังกัด ใช้ทำความสะอาด ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

          วันนี้ (27 มีนาคม 2563) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบแอลกอฮอล์ปริมาณ 30,000 ลิตร จากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์  ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยแอลกอฮอล์นี้จะส่งมอบต่อไปยังโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ

          นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดระบบบริการและกระจายทรัพยากรต่าง ๆ ทั้ง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ ชุดป้องกันโรค หน้ากากชนิดต่างๆ จำนวนเตียง เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นเวชภัณฑ์จำเป็นที่บุคลากรสาธารณสุขมีความต้องการใช้อย่างมากในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19  โดยแอลกอฮอล์ที่ได้รับมอบวันนี้ เป็นแอลกอฮอล์เกรดคุณภาพสูงสำหรับยา และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 30,000 ลิตรจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และองค์การเภสัชกรรม โดยจะกระจายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศต่อไป

           “ขอขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และองค์การเภสัชกรรม ที่มีส่วนร่วมดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตนี้ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ได้รับ เป็นการสนับสนุนการทำงาน และเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรสาธารณสุขที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและดูแลรักษา ” นายแพทย์สุขุมกล่าว

          นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  ปตท. ได้จัดหาแอลกอฮอล์เกรดคุณภาพสูงสำหรับยา (pharmaceutical grade) จำนวน 15,000 ลิตร ส่งมอบให้แก่องค์การเภสัชกรรม เพื่อนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลิตภัณฑ์จำนวน 20,000 ลิตร และ ปตท. ได้จัดหาแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆ เช่น แอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซนต์, สเปรย์ และเจลทำความสะอาดมือ เพิ่มเติมอีกประมาณ 10,000 ลิตร เพื่อร่วมส่งมอบให้แก่กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

          “กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ที่ต้องการพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งทันทีหลังจากที่กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศเพื่อปลดล็อคให้ผู้ผลิตสามารถบริจาคหรือจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้นั้น กลุ่ม ปตท. จึงได้เร่งจัดหาแอลกอฮอล์จากโรงงานคู่ค้าเดิมที่จัดส่งแอลกอฮอล์แปลงสภาพ (denature) สำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง เพื่อช่วยกระจายการเข้าถึงแอลกอฮอล์ให้แก่หน่วยงานของรัฐและโรงพยาบาลต่างๆ โดยสามารถจัดหาแอลกอฮอล์รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 160,000 ลิตร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการกระจายไปยังหน่วยงานของรัฐ และโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม” 

          นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม ได้นำแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ที่รับมอบจาก ปตท. จำนวน 15,000 ลิตร มาผลิตด้วยกรรมวิธีทางเภสัชกรรม เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสีฟ้าใส ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลิตภัณฑ์จำนวน 20,000 ลิตร เป็นความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพที่ดีในการลดเชื้อและอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมจะได้กระจายผลิตภัณฑ์ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามความจำเป็นอย่างเหมาะสมต่อไป

  ***********************************  27 มีนาคม 2563

*************************************


แชร์ข่าวนี้