กรมประมง…ประกาศ ! ขยายระยะเวลาในการจดแจ้ง “กิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล” สัตว์น้ำควบคุม พร้อมเปิด online รับ Preorder กุ้งคุณภาพส่งออก ช่วยเกษตรกรไทย

แชร์ข่าวนี้

นายบรรจง  จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ต้องมายื่นแจ้ง “การประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558” ทำให้ขณะนี้ผู้ประกอบกิจการบางส่วนยังไม่สามารถมายื่นคำขอจดแจ้งได้

ด้วยเหตุนี้ ท่านอธิบดีกรมประมง จึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 78 (1) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องแจ้งการประกอบกิจการ ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 “ขยายระยะเวลาในการยื่นแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล” ออกไปอีก 60 วัน ดังนี้

  1. ให้ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง นครนายก นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สงขลา สตูล สมุทรกราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และสุราษฎร์ธานี  ที่มีการประกาศเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ขยายระยะเวลาในการยื่นแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จากเดิมสิ้นสุด 3 เมษายน 2563 เป็น สิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2563
  2. ให้จังหวัดชลบุรี ที่มีการประกาศเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ขยายระยะเวลาในการยื่นแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จากเดิมสิ้นสุด 17 เมษายน 2563 เป็น สิ้นสุดวันที่ 16 มิถุนายน 2563
  3. 3. ให้จังหวัดตราด ที่มีการประกาศเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ขยายระยะเวลาในการยื่นแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จากเดิมสิ้นสุด 24 เมษายน 2563 เป็น สิ้นสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2563
  4. 4. ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการประกาศเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ขยายระยะเวลาในการยื่นแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จากเดิมสิ้นสุด 12 พฤษภาคม 2563 เป็น สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม 2563
  5. 5. จังหวัดที่อยู่ในช่วงดำเนินการประกาศเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หากประกาศก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ขยายระยะเวลาในการยื่นแจ้งประกอบกิจการฯ ออกไปอีก 60 วัน เช่นกัน

ส่วนสถานที่ในการยื่นแจ้งฯ ยังขอให้เป็นไปตามประกาศเดิม โดยขอให้ผู้ประกอบการโทรสอบถาม นัดหมายกับหน่วยรับแจ้งก่อน และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการไปติดต่อขอยื่นแจ้งด้วย ซึ่งการประกาศขยายระยะเวลาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกิจการฯ

นอกจากนี้ กรมประมง ยังนำระบบการจองสั่งซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ที่กรมประมงได้พัฒนาระบบและให้บริการเป็นช่องทางช่วยจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ในสถานการณ์โรค COVID-19  โดยขณะนี้ ได้นำร่องให้เกษตรกรเข้าใช้ระบบและจำหน่ายสินค้าด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถสั่งจองสินค้าผ่านทางเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/public หรือ แสกน QR Code สั่งจองสินค้าได้ และรับสินค้าได้ที่ ณ สถานที่ที่แจ้งไว้ในระบบ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โทรศัพท์ 0 2562 0600-15 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในส่วนของภูมิภาค คาดว่าจะเปิดระบบให้ทุกจังหวัดใช้ระบบการซื้อขายออนไลน์ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป


QR Code สั่งจองสินค้า  


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *