รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563

แชร์ข่าวนี้

                    

                        1. สถานการณ์ทั่วโลกใน 201 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม – 2 เมษายน 2563 (07.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 934,668 ราย เสียชีวิต 47,181 ราย ส่วนประเทศจีนพบผู้ป่วย 81,554 ราย เสียชีวิต 3,312 ราย สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วย 214,482 ราย เสียชีวิต 5,094 ราย อิตาลีพบผู้ป่วย 110,574 ราย เสียชีวิต 13,155 ราย
                        2. สถานการณ์ในประเทศไทย (1 เม.ย.63 เวลา 16.00 น.) ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 89 ราย ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 104 ราย นับเป็นลำดับที่ 1,772- 1,875 จำแนกเป็นกลุ่มดังนี้

                        กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 60 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 สนามมวย 1 ราย
1.2 สถานบันเทิง 10 ราย
1.3 พิธีกรรมทางศาสนา ประเทศอินโดนีเซีย 8 ราย
1.4 สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 41 ราย
                        กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 36 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 เดินทางจากต่างประเทศ/ชาวต่างชาติ 14 ราย (เป็นคนไทย 11 ราย /ต่างชาติ 3 ราย)
2.2 สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2 ราย
2.3 ไปสถานที่ชุมชน 1 ราย
2.4 อาชีพเสี่ยง 8 ราย
2.5 บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย (สะสม 27 ราย)
2.6 อื่น ๆ 9 ราย
                        กลุ่มที่ 3 ได้รับผล lab ยืนยันพบเชื้อ อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 8 ราย
ขณะนี้มีผู้ป่วยอาการรุนแรง จำนวน ¬23 ราย อาการอยู่ในภาวะวิกฤต ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด และได้รับรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย
รายที่ 1 เป็นชายไทย อายุ 57 ปี มีประวัติเดินทางจากสุไหงโกลก ไปปากีสถาน เสียชีวิตวันที่
31 มีนาคม 2563 ผลการตรวจหลังเสียชีวิตพบติดเชื้อโควิด-19 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 13)
รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 77 ปี มีประวัติเป็นผู้สัมผัสของผู้ป่วยยืนยัน เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล
ยะลัง จังหวัดปัตตานี ด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เสียชีวิตวันที่ 31 มีนาคม 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 14)
รายที่ 3 เป็นชายไทย อายุ 55 ปี อาชีพขับรถสาธารณะ เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี เสียชีวิตวันที่
1 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 15)


                        โดยสรุปวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 505 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,355 ราย เสียชีวิตรวม 15 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 1,875 ราย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *