กรมวิทย์ฯ พัฒนาชุดทดสอบเมทานอลในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ทราบผลใน 2 นาที

แชร์ข่าวนี้

                         กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ มีผู้ผลิตบางรายนำเมทานอลมาใช้แทนแอลกอฮอล์ที่ อย.อนุญาตให้ใช้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบเมทานอล หรือ DMSc MtTek  Test Kit ซึ่งเป็นชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับใช้ทดสอบเมทานอลในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ วิธีใช้ง่าย ทราบผลภายใน 2 นาที และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ได้รวดเร็ว เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

                         นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดย ท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการดูแลป้องกันตนเองจากโรคโควิด–19 โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดกัน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือซึ่งมีทั้งชนิดของเหลวและเจลด้วยสถานการณ์ที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือปริมาณมาก ทำให้เกิดการขาดแคลนแอลกอฮอล์ที่ อย.อนุญาตให้ใช้ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ได้แก่ เอทิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (ไอโซโพรพานอล) หรือ เอ็น-โพรพิลแอลกอฮอล์ (เอ็น–โพรพานอล) เท่านั้น แต่มีผู้ผลิตบางรายใช้แอลกอฮอล์ชนิดเมทิลแอลกอฮอล์ หรือเมทานอลเป็นส่วนผสมแทน ซึ่งเมทานอลมีอันตรายร้ายแรง โดยการสัมผัสทางผิวหนัง ไอระเหยจะทำให้เกิดการสูญเสียชั้นไขมันของผิวหนัง แห้ง แตก เกิดผื่นแดง การหายใจรับไอของเมทานอล ทำให้หลอดลม ลำคอ และเยื่อบุตาอักเสบ หากหายใจหรือสัมผัสในปริมาณมาก อาจทำให้ปวดท้อง เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก หายใจลําบาก การมองเห็นผิดปกติและอาจตาบอดได้ เนื่องจากลักษณะภายนอกของเมทานอลกับแอลกอฮอล์ที่อนุญาตให้ใช้ได้ ไม่มีความแตกต่างกัน จึงไม่สามารถตรวจสอบได้จากลักษณะภายนอก สีหรือกลิ่น หากต้องการทราบชนิดของแอลกอฮอล์ ต้องทดสอบทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น

                         กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาการตรวจหาเมทานอลให้รวดเร็วขึ้น โดยพัฒนาเป็น ชุดทดสอบเมทานอล หรือ DMSc MtTek Test Kit  ซึ่งมีวิธีใช้ง่ายและทราบผลภายใน 2 นาที  ความไวของชุดทดสอบคือปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ คือ เมทานอลร้อยละ 2 พร้อมทั้งมอบ ชุดทดสอบเมทานอลให้ อย. และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ และหากพบว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ตรวจด้วยชุดทดสอบแล้วให้ผลบวก (พบเมทานอล) จะต้องส่งตรวจยืนยัน ที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อได้ผลวิเคราะห์สำหรับการดำเนินการต่อไป โดยชุดทดสอบนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ

                         “ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือนั้น ผู้บริโภคต้องสังเกตเลขจดแจ้งที่ฉลาก ซึ่ง อย. ได้ออกให้แก่ผู้ประกอบการผลิตตามเงื่อนไขที่กำหนด และหากไม่แน่ใจสามารถตรวจสอบเลขจดแจ้งได้ที่เว็บไซท์ อย. ส่วนผู้ผลิตหรือจ้างผลิตสามารถตรวจสอบว่าวัตถุดิบที่ใช้เป็นแอลกอฮอล์ชนิดใดจากใบรับรอง (Certificate) ของวัตถุดิบที่ใช้จากผู้จำหน่าย เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ถูกต้องและมีคุณภาพ ทั้งนี้หากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนสนใจชุดทดสอบเมทานอล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0-2951-0000 ต่อ 98463, 98450 ” นายแพทย์โอภาส กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *