รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 3 เมษายน 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ประจำวันที่ 3 เมษายน 2563

           1. สถานการณ์ทั่วโลกใน 201 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม – 3 เมษายน 2563 (07.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 1,014,296 ราย เสียชีวิต 52,298 ราย ส่วนประเทศจีนพบผู้ป่วย 81,589 ราย เสียชีวิต 3,318 ราย สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วย 244,230 ราย เสียชีวิต 5,886 ราย อิตาลีพบผู้ป่วย 115,242 ราย เสียชีวิต 13,915 ราย

           2. สถานการณ์ในประเทศไทย (2 เม.ย.63 เวลา 16.00 น.) ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 76 ราย ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 103 ราย นับเป็นลำดับที่ 1,876- 1,978 จำแนกเป็นกลุ่มดังนี้

          กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 48 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

             1.1     สนามมวย 1 ราย

             1.2     สถานบันเทิง 2 ราย

             1.3     พิธีกรรมทางศาสนา ประเทศอินโดนีเซีย 6 ราย

             1.4     สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 39 ราย

           กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 44 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

             2.1     เดินทางจากต่างประเทศ/ชาวต่างชาติ  15 ราย (เป็นคนไทย 7 ราย /ต่างชาติ 8 ราย)

             2.2     สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2 ราย

             2.3     ไปสถานที่ชุมชน 4 ราย

             2.4     อาชีพเสี่ยง 13 ราย

             2.5     บุคลากรทางการแพทย์ 5 ราย (สะสม 32 ราย)

             2.6     อื่นๆ  5 ราย

          กลุ่มที่ 3 ได้รับผล lab ยืนยันพบเชื้อ อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 11 ราย

           วันนี้ได้รับรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

           รายที่ 1 เป็นชายไทย อายุ 59 ปี อาชีพพนักงานการรถไฟ  เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ด้วยอาการเหนื่อย เสียชีวิตวันที่ 2 เมษายน 2563  (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 16)

           รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 72 ปี  มีประวัติสัมผัส confirmed case มีประวัติโรคประจำตัวเป็นโรคไตเรื้อรัง เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี เสียชีวิตวันที่ 1 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 17)

           รายที่ 3 เป็นชายไทย อายุ 84 ปี อาชีพเฝ้าประตูสนามมวย มีโรคประจำตัวเป็น ไตเรื้อรัง ความดัน ไขมันในเลือดสูง หัวใจขาดเลือด และเก๊าท์ เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลกลาง เสียชีวิตวันที่ 2 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 18)

           รายที่ 4  เป็นชายไทย อายุ 84 ปี มีประวัติไปสนามมวย เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เสียชีวิตวันที่ 2 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 19)

           โดยสรุปวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 581 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,378 ราย เสียชีวิตรวม 19 รายรวมมีผู้ป่วยสะสม 1,978 ราย

 

 

***********************************  3 เมษายน 2563


แชร์ข่าวนี้