กรมควบคุมโรค ติดตามอาการป่วยของผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. หลังเข้ารับการรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูร

                …

กรมควบคุมโรค ขอให้ผู้ที่กลับจากต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมาย เข้ารายงานตัวภายในวันนี้เพื่อกักกันตามมาตรการของไทย

                …

กรมควบคุมโรควอนประชาชนร่วมด้วยช่วยกัน!!เอาชนะ“โควิด-19”  ด้วย “การเพิ่มระยะห่างทางสังคม”หรือ“Social Distancing”

                …

แถลงการณ์สถานการณ์โควิด19 วันที่ 4 เม.ย. 63 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 89 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวม 20 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,067 ราย

แถลงการณ์สถานการ…

กรมควบคุมโรค ชี้แจงการดำเนินงานด้านข้อมูลโควิด-19 มีความโปร่งใสตามมาตรฐาน ไม่มีการปกปิดข้อมูล

                …

กรมอนามัย เข้ม Social Distancing ‘บุคคล-องค์กร-ชุมชน’ ลดแพร่เชื้อ COVID-19     

                …