กรมควบคุมโรควอนประชาชนร่วมด้วยช่วยกัน!!เอาชนะ“โควิด-19”  ด้วย “การเพิ่มระยะห่างทางสังคม”หรือ“Social Distancing”

แชร์ข่าวนี้

                         “การเพิ่มระยะห่างทางสังคม”หรือSocial Distancing” เป็นอีกหนึ่งในมาตรการสำคัญที่หลายภาคส่วนได้นำมาใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ“ไวรัสโคโรนา 2019” หรือ“โรคโควิด-19” ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ เช่นเดียวกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการผลิตภาพชุด 8 วิธี หนีโควิด- 19”ด้วยหลักการSocial Distancing” หรือ “การเพิ่มระยะห่างทางสังคม”เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันและรู้วิธีป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19  เพราะการรักษาระยะห่างทางสังคมของบุคคล จะช่วยทำให้สถานการณ์โรคโควิด-19 ภายในประเทศที่พบผู้ป่วยหยุดชะงักลงได้

                         นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกล่าวว่าSocial Distancing”แปลตรงตัวคือการรักษาระหว่างในสังคม ได้แก่..การงดพบปะพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆในสังคม ทั้งในเชิงจำนวนและระยะเวลา(ไม่พบปะกับคนจำนวนมากในคราวเดียวและไม่ใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนอื่นนานเกินไป)เนื่องจากจะเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อ“โรคโควิด-19” แพร่เชื้อให้กับคนอื่นๆใกล้เคียง “Social Distancing”หรือ“การเพิ่มระยะห่างทางสังคม”จึงมีความสำคัญมากในการลดการแพร่ระบาดของ“โรคโควิด-19”ทั้งระยะห่างระหว่างสังคม(Social Distance) และระยะห่างระหว่างบุคคล (Personal Distance) ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญมากในการนำSocial Distancing”ไปใช้ เพื่อลดความเสี่ยงการติดต่อของโรคสู่กันโดยการเว้นระยะห่างออกจากกันกว่าที่เคย เพราะ“โรคโควิด-19” สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัส น้ำมูก น้ำลาย  ขอแนะนำว่าถ้าจะให้ปลอดภัย ในช่วงการระบาดของโรคเพื่อไม่ให้ละอองฝอยกระเด็นไปถึงกันและหลีกเลี่ยงการติดต่อของโรค ควรจะมีระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร หรือ 6 ฟุต

                         ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้ผลิตภาพชุดระยะห่างทางสังคมหลักการSocial Distancing” 8 วิธี หนีโควิด- 19” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันและรู้วิธีป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19  เนื่องจากการรักษาระยะห่างทางสังคมของบุคคล จะช่วยทำให้สถานการณ์โรคโควิด-19 ภายในประเทศที่พบผู้ป่วยหยุดชะงักลงได้  “8วิธี หนีโควิด- 19”ด้วยหลักการSocial Distancing”ที่พูดถึงนี้ได้แก่

1. ห้ามไปพื้นที่แออัด อยู่บ้าน สื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

2. ห้ามกอดจูบ เปลี่ยนพฤติกรรมการแสดงความรัก

3. หลีกเลี่ยงห้องแออัด เพื่อลดโอกาสติดเชื้อ

4. หลีกเลี่ยงกิจกรรมคนเยอะและใส่หน้ากากอนามัย

5. ระวังการใช้สิ่งของสาธารณะ และล้างมือทุกครั้ง

6.หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน ปรับเวลาตัวเอง

7. อยู่ห่างๆ แบบห่วงๆ 1 ช่วงแขน

8. อยู่บ้านให้มากที่สุด

                         “ ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติตาม“8 วิธี หนีโควิด- 19”ด้วยหลักการSocial Distancing”อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันสกัดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ร่วมกันทำให้ประเทศไทยชนะโรคโควิด-19 เราทุกคนจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน” นายแพทย์สุวรรณชัยกล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *