“อนุทิน” น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง สู้โควิด-19 อย่างเป็นระบบ

แชร์ข่าวนี้

 

 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างความร่วมมือเครือข่ายการแพทย์ทุกแห่งเป็น “ทีมประเทศไทย” พร้อมเจรจาทุกประเทศแสวงหาการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้พร้อมทำงานต่อสู้โรคโควิด-19 อย่างเต็มที่

           วานนี้ (8 เมษายน 2563) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมระบบบริการตรวจรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงพยาบาลจุฬาลงการณ์ สภากาชาดไทย การตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยระบบปรึกษาทางไกล คลินิกควบคุมการติดเชื้อทางเดินหายใจ ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเครื่อง RT-PCR โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ

           นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และจะไปให้กำลังใจ สนับสนุนทุกด้านกับเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ทั้งหมด เพื่อสร้างความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพราะระบบสาธารณสุขไม่ได้มีเพียงแค่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น  ยังมีเครือข่ายโรงพยาบาลในทุกสังกัด ที่ล้วนเป็นด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ต่างก็ทำงานอย่างทุ่มเท กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ดูแลจัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสนับสนุนภารกิจหน่วยงานด้านการแพทย์ในทุกองค์กร ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ต้องสะดุด รัฐบาลจะทำทุกวิถีทางและใช้ทุกความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศผู้ผลิต เพื่อเจราจาจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและมีมาตรฐานให้ได้มาอย่างเพียงพอ เพื่อกระจายให้ทุกโรงพยาบาลทุกสังกัดอย่างทั่วถึง

          “ขอน้อมนำพระราชดำรัสจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานให้เห็นว่าการต่อสู้กับสถานการณ์ครั้งนี้ต้องร่วมมือกันทุกส่วน ต้องทำงานอย่างเป็นระบบ ผมต้องบอกว่า พวกเราเป็นทีมเดียวกัน เป็นทีมประเทศไทย ที่จะร่วมกันต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 และเชื่อว่าจะทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยแข็งแกร่ง ด้วยความร่วมมือของทุกเครือข่ายการแพทย์เราจะผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านี้ไปด้วยกัน” นายอนุทินกล่าว


แชร์ข่าวนี้