สธ. แนะวิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยปลอดภัย ห่างไกล โควิด – 19

แชร์ข่าวนี้

กระทรวงสาธารณสุข แนะสงกรานต์ปีนี้ บอกรัก ขอพร อวยพร ออนไลน์ เน้น Social distancing ป้องกันผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด – 19

          วันนี้ (10 เมษายน 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข อยากให้สงกรานต์ปีนี้เป็นสงกรานต์ที่ทุกคนปลอดภัย ห่างไกลจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย และมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่น ส่วนใหญ่จะติดเชื้อมาจากบุตรหลานวัยทำงานที่มีอัตราการป่วยสูง สงกรานต์นี้แนะนำให้สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน  แสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ด้วยการกราบไหว้ขอพร โดยเว้นระยะห่างบุคคล 1-2 เมตร ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ส่วนบุตรหลานทุกคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ไกล บอกรักและขอพรพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ แทนการเดินทางกลับบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงที่นำเชื้อไปสู่ผู้สูงอายุได้

           สำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรหลาน ควรได้รับการดูแลและป้องกันเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ ส่งเสริมให้ดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการล้างมือบ่อยๆ  โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำห้องสุขา หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ที่เป็นหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเสมหะ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สะอาด ลดหวาน มัน เค็ม ครบ 5 หมู่ ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน ดูแลสุขภาพจิตใจ และงดการออกจากบ้าน หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ใช้เวลาให้น้อยที่สุด เว้นระยะห่างจากผู้อื่น (Social Distancing) อย่างน้อย 2 เมตร และเปลี่ยนการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นโดยใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ ไลน์ เป็นต้น

2.กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้างและมีโรคประจำตัว ให้ดูแลตัวเอง ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกันและ จัดเตรียมยารักษาโรคประจำตัวไว้ให้เพียงพออย่างน้อย 3 เดือนหรือภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์  หากต้องไปพบแพทย์รับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล เมื่อกลับถึงบ้านหรือที่พักต้องล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย สระผมทันที ส่วนผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุควรสวมหน้ากากและล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะไปสัมผัสตัวผู้สูงอายุ และต้องเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร ไม่ควรเดินทางออกไปนอกบ้าน หรือไปในสถานที่ที่มีคนแออัดโดยไม่จำเป็น


แชร์ข่าวนี้