รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 12 เมษายน 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ประจำวันที่ 12 เมษายน 2563

           1. สถานการณ์ทั่วโลก ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 12 เมษายน 2563 (7.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 1,778,210 ราย เสียชีวิต 108,755 ราย ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศที่มียอดผู้ป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วย 532,092 ราย เสียชีวิต 20,562 ราย  สเปนพบผู้ป่วย 163,027 ราย เสียชีวิต 16,606 ราย  และอิตาลีพบผู้ป่วย 152,271 ราย เสียชีวิต 19,468 ราย

            2. สถานการณ์ในประเทศไทย (11 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.) ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 83 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 33 ราย นับเป็นลำดับที่ 2,519-2,551 จำแนกเป็นกลุ่มดังนี้

     กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 17 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

  1. สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 15 ราย
  2. สถานบันเทิง 2 ราย

    กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 10 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

            2.1      คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย

            2.2      ไปสถานที่ชุมนุมชน 1 ราย

            2.3      อาชีพเสี่ยง 1 ราย

            2.4      บุคลากรทางการแพทย์ 7 ราย

       กลุ่มที่ 3 ได้รับผล lab ยืนยันพบเชื้อ อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 4 ราย

       กลุ่มที่ 4 เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantines 2 ราย

       วันนี้ ได้รับรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย

       รายที่ 1 เป็นชายไทย อายุ 74 ปี มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มีประวัติดื่มสุราและสูบบุหรี่ มีประวัติเสี่ยง ไปในสถานที่ชุมชน มีการรวมกลุ่มกัน เข้ารับรักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยอาการ ไข้ ปวดเสียดท้อง ถ่ายเป็นอุจจาระเป็นสีดำ ไม่คลื่นไส้ ไม่อาเจียน ผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลอีกแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช เสียชีวิตวันที่ 11 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 36)

         รายที่ 2 เป็นหญิงไทย เชื้อชาติไทย อายุ 65 ปี มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และภาวะอ้วน มีประวัติเสี่ยง เดินทางไปเยี่ยมญาติ และมีญาติมาเยี่ยมขณะรักษาพยาบาล เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร ด้วยภาวะ เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ (Cellulitis) ต่อมาป่วยด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยมาก อ่อนเพลีย อาการไม่ดีขึ้น ปวดกล้ามเนื้อ หายใจลำบาก เสียชีวิตวันที่ 11 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 37)

       รายที่ 3 เป็นชายไทย อายุ 44 ปี จากสถาบันบำราศนราดูร รับส่งต่อจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมีอาการหนักแต่แรกรับ ทำการรักษาโดยการใช้ยาทุกตัว ผู้ป่วยมีอวัยวะล้มเหลวหลายส่วน เสียชีวิตวันที่ 12 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 38)

      โดยสรุปภาพรวมวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 1,218 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,295 ราย  เสียชีวิตสะสม 38 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 2,551 ราย

  ************************************** 12 เมษายน 2563


แชร์ข่าวนี้