13เม.ย.”ส่งรักผ่านไลน์ ส่งความห่วงใยผ่านมือถือ”

แชร์ข่าวนี้

ปลัด พม.ขอสงกรานต์ปีนี้ “ส่งรักผ่านไลน์ ส่งความห่วงใยผ่านมือถือ” ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม. เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ประกาศให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนและสังคมสร้างความตระหนักและคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยได้มีการกำหนดให้ “ดอกลำดวน” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้สังคมที่มีคนทุกวัย แสดงความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร และการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เพราะดอกลำดวนเปรียบเสมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็น “วันแห่งครอบครัว” เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและช่วยกันสร้างครอบครัวให้อบอุ่น รวมทั้งเพื่อสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและครอบครัว แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่แพร่กระจายในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ในช่วงเวลานี้ จำเป็นต้องใช้แนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว

ซึ่งการแสดงความรัก ความห่วงใยต่อผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว แบบใกล้ชิดกัน และการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันภายในครอบครัวจะต้องปรับเปลี่ยนไป โดยทุกคนสามารถแสดงความรัก ความห่วงใยต่อสูงอายุและสมาชิกในครอบครัว ด้วยการ “ส่งรักผ่านไลน์ ส่งความห่วงใยผ่านมือถือ” ผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือทางโซเชียลมีเดียต่างๆ อีกทั้ง ไม่แสดงความรัก ความห่วงใยต่อกันด้วยการกอด และการหอมหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

พม.ขอเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และความสำคัญของครอบครัว โดยสามารถร่วมกิจกรรม เพราะรักเราจึง share เพราะ care เราจึงดูแลกัน โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง facebook fanpage ผู้สูงวัยผูกพันสายสัมพันธ์ครอบครัว : Sharing and Caring


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *