ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดหย่อนส่งเงินประกันสังคม 3 เดือนช่วงวิกฤติโควิด-19

แชร์ข่าวนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดหย่อนส่งเงินประกันสังคม 3 เดือนช่วงวิกฤติโควิด-19 ประกาศลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน โดยประกาศไว้ว่า

1.ให้นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยให้นายจ้างส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 4 และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน

2.ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 86 บาท

3.ในกรณีที่มีการส่งเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี ยื่นคำร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนได้ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

ที่มา- เพจSalehere


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *