สธ.คุมเข้มรับคนไทยกลับประเทศทางชายแดนใต้

แชร์ข่าวนี้

กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันการ์ดไม่ตก คุมเข้มมาตรการคัดกรองคนไทยกลับบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตามระบบ และจังหวัดกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน

          บ่ายวันนี้ (16 เมษายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เกิดจากความร่วมมือของประชาชนในทุกมาตรการ ผู้ป่วยรายใหม่ลดลง วันนี้มี 29 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น วันนี้มีกลับบ้านได้อีก 96 ราย ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 1,593 ราย ส่วนผู้ป่วยที่ยังรับการรักษาอยู่โรงพยาบาลลดลงเหลือ 1,033 ราย ส่วนผู้ป่วยวิกฤตมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.8 ของผู้ป่วยทั้งหมด ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจเครือข่ายมดงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ร่วมมือกันทำงาน ตั้งแต่ด่านควบคุมโรค ทีมสอบสวนติดตามโรค ทีมนักรบเสื้อขาวที่ให้การดูแลรักษา และทีมส่งกำลังบำรุง

         สำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วง 18 เมษายนนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานกับจังหวัดจะนำเข้าสู่ระบบกักตัวสังเกตอาการ 14 วันอย่างเคร่งครัด โดยด่านทางบกแต่ละช่องทางมีการจำกัดจำนวนคนเข้าประเทศ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


แชร์ข่าวนี้