รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 18 เมษายน 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ประจำวันที่ 18 เมษายน 2563

          1. สถานการณ์ทั่วโลกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 18 เมษายน 2563 (7.00 น.) พบผู้ป่วยจำนวน  2,248,037 ราย เสียชีวิต 154,126 ราย ประเทศที่มียอดผู้ป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วย 709,201 ราย เสียชีวิต 37,135 ราย สเปนพบผู้ป่วย 190,839 ราย เสียชีวิต 20,002 ราย และอิตาลีพบผู้ป่วย 172,434 ราย เสียชีวิต 22,745 ราย

          2. สถานการณ์ในประเทศไทย (17 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.) มีจำนวนผู้ป่วยกลับบ้านได้มากกว่าผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งมีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 98 ราย (สะสม 1,787 ราย) ผู้ป่วยรายใหม่รายงานวันนี้ 33 ราย ทำให้มีผู้ป่วยไม่ถึง 1,000 ราย ที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล เหลือ 899 ราย

โดยผู้ป่วยรายใหม่ 33 ราย นับเป็นลำดับที่ 2,701 – 2,733 จำแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 11 ราย (ทุกรายพบที่กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 10 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

2.1  คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 2 ราย (เป็นนักศึกษาเดินทางกลับจากรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ)

         2.2   สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ 1 ราย (สัมผัสผู้ที่เดินทางกลับมาจากอังกฤษ)

         2.3   ไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า, ตลาดนัด, สถานที่ท่องเที่ยว 4 ราย

         2.4   อาชีพเสี่ยง 2 ราย (ทำงานในสถานที่แออัด ,ทำงานใกล้ชิดสัมผัสกับชาวต่างชาติ)

         2.5   บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย (เป็นแพทย์)

กลุ่มที่ 3 ยืนยันพบเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 10 ราย

กลุ่มที่ 4 เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantines 2 ราย (สามีชาวอเมริกัน-ภรรยาชาวไทยเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาเพื่อท่องเที่ยวเข้า State Quarantines ที่กระบี่)

วันนี้ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

         โดยสรุปภาพรวมวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 1,787 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 899 ราย เสียชีวิตรวม 47 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 2,733 ราย

         อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ เพื่อไม่นำเชื้อจากภายนอกเข้าสู่บ้าน ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ แยกสำรับอาหาร ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ที่สำคัญคือการเว้นระยะห่างระหว่างกันประมาณ 2 เมตร จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

            จากรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา (วันที่ 4 -17 เมษายน 2563) เพิ่มอีก 2 จังหวัด คือ จ.ระยองและ จ.ตาก รวม 29 จังหวัด ที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ คือ เชียงราย, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, จันทบุรี, นครนายก, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ราชบุรี, ลพบุรี, ลำพูน, ศรีสะเกษ, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุโขทัย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, ระยอง และตาก ส่วนจังหวัดที่ไม่เคยมีรายงานพบผู้ป่วย 9 จังหวัด คือ กำแพงเพชร, ชัยนาท, ตราด, น่าน, บึงกาฬ, พิจิตร, ระนอง, สิงห์บุรี, อ่างทอง

 


แชร์ข่าวนี้