กองทัพบก ทุ่ม 4.5 พันล้าน ซื้อยานเกราะล้อยาง-ระบบอาวุธ 50 คัน นำเข้าจากสหรัฐฯ

แชร์ข่าวนี้

กองจัดหาสรรพาวุธทหารบก เผย กองทัพบก เตรียมจัดซื้อรถถัง ยานเกราะล้อยาง 50 คัน มูลค่า 4.5 พันล้าน นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

กองทัพบก

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภาพจาก Karolis Kavolelis/Shutterstock.com

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เว็บไซต์กองจัดหาสรรพาวุธทหารบก ได้เผยแพร่ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ความว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตามประกาศดังกล่าว มีเอกสารแนบระบุรายละเอียด ดังนี้

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง : P63040021004

ชื่อโครงการ : ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธ และการบริการทางเทคนิค ฯลฯ จำนวน 50 คัน โดยวิธี FMS

งบประมาณโครงการ : 4,515,000,000.00 บาท

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) : 04/2563

** FMS (Foreign Military Sales) เป็นโครงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่สามารถจำหน่ายอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ให้กับประเทศพันธมิตรได้ในราคาถูก


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *