อนุทิน ประชุมทางไกล WEF หารือการฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด 19

แชร์ข่าวนี้

  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมการประชุมทางไกลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือ COVID-19 และการฟื้นเศรษฐกิจและสังคมหลังการระบาด ในเวที World Economic Forum เผยไทยมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยควบคุมป้องกันโรค

          บ่ายวันที่ (21 เมษายน 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมทางไกลเปิดตัว Regional Action Group for Asia Pacific จัดโดย World Economic Forum (WEF) เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือกับ COVID-19 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการรื้อฟื้นเศรษฐกิจและสังคมหลังการระบาด COVID-19 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก ผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ และภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชีย และประธานของ World Economic Forum เข้าร่วมการประชุม

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมว่า การระบาดของโรคโควิด 19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างทุกมิติ การรับมือจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เตรียมพร้อมตั้งแต่ระยะแรกของการระบาด ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์และควบคุมการระบาดของโรคได้ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่า 40 ราย   โดย WEF จะมีบทบาทสำคัญในการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและการดำเนินธุรกิจในบริบท “ความปกติในรูปแบบใหม่” (new normal)

          นายอนุทินกล่าวต่อว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยสามารถรับมือกับการระบาดของโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี คือการมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า อีกทั้งได้น้อมนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตระหว่างการเผชิญกับโรคระบาด รวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันควบคุมโรคในระดับชุมชน และความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างเสียสละในการรับมือกับโรคระบาดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

          สำหรับคำถามถึงการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคของไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ของประธาน World Economic Forum นายอนุทินกล่าวตอบว่า เป้าหมายหลักของรัฐบาลคือความปลอดภัยของประชาชน การผ่อนปรนมาตรการต่างๆ จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และรัฐบาลกำลังร่างแนวทางในการดำเนินงานดังกล่าว

          ทั้งนี้ World Economic Forum หรือ WEF ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 และได้รับสถานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจากรัฐบาลสหรัฐเมื่อปี พ.ศ. 2548 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเรื่องการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสนอแนะทิศทางในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาในระดับระหว่างประเทศ ผ่านเครือข่ายผู้นำภาคการเมือง ธุรกิจ และภาคประชาสังคม

 

 


แชร์ข่าวนี้