OKMD Book Cover Award 2020 ส่งต่อแรงบันดาลใจแห่งการอ่าน…ผ่านคุณค่าแห่งการออกแบบ

แชร์ข่าวนี้

เดินทางถึงตอนจบได้อย่างน่าชื่นชม
สำหรับการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่
2 (OKMD Book
Cover Award 2020) โครงการคุณภาพที่จัดขึ้นโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ
OKMD ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
(
PUBAT) เพื่อเปิดโอกาสให้สำนักพิมพ์ที่มุ่งมั่นเสนอผลงานได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นคุณค่าแห่งการออกแบบปกหนังสือ
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บรรดานักออกแบบได้ออกแบบผลงานที่มีคุณภาพ สวยงาม
สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อและอ่านหนังสือมากขึ้น

 

สำหรับการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ครั้งนี้
มีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น
385 ชิ้นงาน จาก 43 สำนักพิมพ์ทั่วประเทศ เพื่อชิงเงินรางวัลในแต่ละหัวข้อรางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
ซึ่งได้มีการประกาศผลการประกวดไปแล้วเมื่อวันที่
17 เมษายนที่ผ่านมา
ณ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) อาคารวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (มิว บิลดิ้ง)
โดยการตัดสินของคณะกรรมการซึ่งกอปรด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ กระทั่งได้
5
ผลงาน ผู้ชนะรางวัลแต่ละประเภท ดังนี้

 


ผู้ชนะรางวัล Very
Thai (เวรี่ไทย) : ปกหนังสือ “พระเสด็จโดยแดนชล” จากสำนักพิมพ์มติชน
ออกแบบ โดยคุณนักรบ มูลมานัส

 


ผู้ชนะรางวัล Cute
Cute (น่ารักยกกำลังสอง) : ปกหนังสือ “something sometime
somewhere everyday special” จาก สำนักพิมพ์ FULLSTOP ออกแบบ โดยคุณศศิ วีระเศรษฐกุล และ FULLSTOP

 


ผู้ชนะรางวัล Striking
Stumble (สวยสะดุด) : ปกหนังสือ “Sasi’s Sketch Book Japan
Diary เล่ม 1 Tokyo เล่ม 2
Shirakawago” จาก สำนักพิมพ์ FULLSTOP ออกแบบ
โดยคุณศศิ วีระเศรษฐกุล และ
FULLSTOP

 


ผู้ชนะรางวัล One
of a Kind (ไอเดียบรรเจิด) : ปกหนังสือ “The Old Man and the
Sea” จากสำนักพิมพ์ แสงดาว ผู้ออกแบบ คุณกรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล

 


ผู้ชนะรางวัล Best
for Kids (ปกนี้เพื่อหนู) : ปกหนังสือ “Pirate Academy คู่มือล่าสมบัติ ฉบับโจรสลัดนามกระฉ่อน” จากสำนักพิมพ์ ห้องเรียน
ผู้ออกแบบ ออกแบบลายเส้น – คุณสิทธิพร พวงสุข
, ลงสี –
คุณตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช
, กราฟิก – คุณกัลยา ภูอ่อน

 

ด้านผู้อำนวยการ OKMD ดร.อธิปัตย์ บำรุง เผยถึงหัวใจสำคัญของโครงการสร้างสรรค์นี้ว่า
“สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สานต่อการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่
2 (OKMD Book
Cover Award 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักพิมพ์ทั่วประเทศมีโอกาสส่งผลงานปกหนังสือที่มีความโดดเด่นเข้าร่วมการประกวด
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานปกหนังสือที่มีคุณภาพให้แก่นักออกแบบ
โดยจะนำผลงานปกหนังสือที่ได้รับคัดเลือกไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
เพื่อให้เห็นความสำคัญของศิลปะและอาชีพการออกแบบปกหนังสือซึ่งต้องอาศัยทักษะและความคิดสร้างสรรค์”

 

ด้วยความสำเร็จของกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้
ซึ่งมีสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก
รวมถึงได้รับความสนใจจากผู้คนในหลากหลายวงการ กล่าวได้ว่าการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์
หรือ
OKMD
Book Cover Award 2020
ได้ช่วยจุดประกายให้วงการหนังสือและวรรณกรรมไทย ด้วยการส่งต่อแรงบันดาลใจแห่งการอ่าน…ผ่านคุณค่าแห่งการออกแบบได้อย่างสมบูรณ์

 

ติดตามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

www.okmd.or.th
www.facebook.com/OKMDInspire
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
สำนักนายกรัฐมนตรี โทร.
02-105-6517

 

“การออกแบบปกต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดว่าจะสื่อสารอะไรกับเด็กและผู้ปกครอง
เพราะหนังสือไม่ได้ให้ความรู้อย่างเดียว
ต้องมีประโยชน์ต่อเด็กและความรู้สึกของเขาด้วย”
คุณกัลยา
ภูอ่อน

 

“คนวิจารณ์กันมากว่าสิ่งพิมพ์กำลังจะตาย
นั่นแหละคือความท้าทายของการออกแบบปกหนังสือ สิ่งที่ผมทำเลยไม่ใช่การออกแบบกราฟิก
แต่มันคือการทำให้หนังสือคืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง”
คุณกรมัยพล
สิริมงคลรุจิกุล

 

“ปกหนังสือมีคุณค่าอยู่ในตัว
และการออกแบบมีบทบาทช่วยทำให้ผู้อ่านกับหนังสือเข้าใกล้ชิดกันมากขึ้น”

คุณนักรบ มูลมานัส

 

“รางวัลที่ได้คือกำลังใจให้กับคนออกแบบ
ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ทำนอกจากเป็นอาชีพแล้ว
ยังเป็นงานศิลปะหรืองานออกแบบที่มีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราตั้งใจทำ”
คุณศศิ
วีระเศรษฐกุล


แชร์ข่าวนี้